Grodzice zimnogięte

Grodzice

Dane techniczne

Grodzice zimnogięte z zakładu ArcelorMittal PALFROID oferują szeroki wybór prifli, zgodnie z normami europejskimi. Grodzice są dostępne w profilach z blachy o grubości 3 - 9 mm w następujących rodzinach:

 • profile PAU / PAL o grubości od 3 do 9 mm
 • profile PAZ o grubości od 5 do 9 mm
 • ścianki szczelinowe zabezpieczające wykopy: elementy konstrukcyjne zawierają zachodzące na siebie połączenia

Zastosowania:

 • ochrona brzegów rzek, kanałów i zbiorników wodnych przed erozją i zniszczeniem,
 • nabrzeża małych portów na wodach śródlądowych,
 • ściany oporowe o niskiej lub średniej wysokości,
 • obudowy płytkich wykopów,
 • przegrody zabezpieczające przed wyciekiem lub przemieszczaniem się substancji niebezpiecznych (przy tego typu zastosowaniach istnieje możliwość uszczelnienia zamka przed wprowadzeniem grodzicy w grunt np. substancją na bazie bitumów),
 • ekrany akustyczne (w tym zastosowaniu do grodzic są mocowane płyty dźwiękochłonne).
 • grodzice PAU/PAL znajdują zastosowanie zarówno jako elementy konstrukcji stałych, jak i tymczasowych.

Cechy charakterystyczne:

 • grodzice w gatunkach stali: S235, S275 i S355
 • wskaźnik wytrzymałości: od 100 do 2470 cm3/m
 • stała grubość ścianek profili: od 3 do 9 mm dla całego programu sprzedaży
 • ekonomiczność: zoptymalizowany stosunek wskaźnika wytrzymałości do ciężaru ścianki
 • duża szerokość profili (660 - 922 mm) przyspiesza proces pogrążania
 • odchylenie kątowe blokad 10º
 • zmniejszona głębokość (dla niektórych profili) dla obiektów stojących, w odpowiedni na ograniczenia przestrzenne
 • spawając lub gnąc grodzice można wykonać każdy rodzaj pala narożnego lub specjalnego
 • gwarantowane przenoszenie sił ścinających do osi obojętnej (ważna kwestia w przypadku profili typu U).

Zoptymalizowany kształt i efektywność kosztowa

Grodzice kształtowane na zimno produkowane przez ArcelorMittal są od wielu lat powszechnie stosowane w budownictwie lądowym i hydrotechnicznym.

Profile PAU / PAL mają zoptymalizowany kształt, aby uzyskać doskonały współczynnik wytrzymałości do ciężaru ścianek, dla ścianek szczelnych o ograniczonej wysokości.

Technologia pogrążania grodzic kształtowanych na zimno nie różni się od technologii pogrążania grodzic gorącowalcowanych.

Skontaktuj się z nami: