Rury gazowe ze szwem

Rury

Rury gazowe ze szwem

Dane techniczne

Rury gazowe ze szwem ArcelorMittal można wytwarzać dwiema różnymi metodami produkcji:

Formowanie na zimno
Rury gazowe ze szwem formowane na zimno wytwarzane są poprzez formowanie ciągłe, w temperaturze pokojowej, taśmy stalowej przechodzącej przez sekcję formowania, która stopniowo wygina ją do uzyskania okrągłego kształtu. Ten okrągły profil wchodzi następnie do stanowiska spawalniczego, gdzie krawędzie profilu łączone są jednym podłużnym szwem spawalniczym. Po opuszczeniu stanowiska spawania usuwa się zewnętrzny szew, a ostateczny kształt (okrągły, kwadratowy czy prostokątny) i dokładne wymiary profilu uzyskuje się przez przepuszczenie go przez stację do kalibrowania.

Piła tnąca dzieli następnie profil na standardowe lub niestandardowe długości, zależnie od potrzeb. Szwy spawalnicze są kontrolowane elektromagnetyczną metodą NDT.

Produkty te spełniają wszystkie wymagania normy EN 10255.

Walcowanie na gorąco (redukcja rozciągania)
Rury gazowe ze szwem formowane na gorąco wytwarzane są w pierwszej kolejności z profilu formowanego na zimno (rury macierzystej), poprzez formowanie ciągłe, w temperaturze pokojowej, taśmy stalowej przechodzącej przez linię formującą, która stopniowo wygina taśmę do uzyskania okrągłego kształtu. Ten okrągły profil wchodzi następnie do stanowiska spawalniczego, gdzie krawędzie profilu są łączone jednym podłużnym szwem spawalniczym.

Rura macierzysta przechodzi następnie przez piec przelotowy, gdzie jest ogrzana na całej swojej długości, aby stała się plastyczna. Następnie przepuszcza się go przez kilka zespołów walcowniczych, aby zmniejszyć jej średnicę i grubość, a w konsekwencji osiągnąć ostateczny kształt (okrągły, kwadratowy, prostokątny) i dokładne wymiary.

Produkty te spełniają wszystkie wymagania normy EN 10255.

Różne wykończenia do różnych zastosowań

W przypadku takich rur ogólnego zastosowania, ArcelorMittal oferuje je w różnych opcjach wykończenia powierzchni, takich jak czarna, ocynkowana, powlekana kolorem itp.

Jeśli chodzi o krawędzie rur, projektant może wybierać spośród gładkich, frezowanych i z gniazdami do montażu.

Skontaktuj się z nami: