Ściany kombinowane

Grodzice

Ściany kombinowane

Dane techniczne

Ściany kombinowane charakteryzują się wyjątkową wytrzymałością w szerokim zakresie możliwych kombinacji:

Ściany kombinowane z grodzicami królewskimi: HZ-M-12 / AZ 25-800 i HZ-M-24 / AZ 25-800
Grodzice królewskie HZ®-M firmy ArcelorMittal charakteryzują się frezowanymi rowkami na stopkach i grubością do 40 mm. Spełniają dwie różne funkcje:

  • jako elementy oporowe, są odporne na obciążenia poziome wynikające z ciśnienia gruntowego i hydrostatycznego
  • jako elementy przekazujące na grunt obciążenia pionowe.


Grodzice AZ® spełniają jedynie funkcję zatrzymania ziemi i przenoszenia obciążenia, mogą być krótsze niż grodzice królewskie (złącza: sekcje RZD, RZU i RH)

Ściana C1 M
Kombinowana ściana wykonana z szeregu profili królewskich HZ®-M.

Ściana kombinowana z palami rurowymi
Pale rurowe są głównymi elementami mocującymi tego typu ścianę kombinowaną, przenoszącymi poziome obciążenia z gruntu i wody oraz pionowe obciążenia fundamentowe. Grodzice typu Z przenoszą obciążenia poziome na pale rurowe.

Szeroka oferta ścian kombinowanych o najwyższej odporności

Ściany kombinowane znajdują zastosowanie w sytuacjach, w których tradycyjne rozwiązania wykonane przy wykorzystaniu wyłącznie grodzic okazują się mieć zbyt małą nośność. Dodatkowo profile HZ są w wielu projektach wykorzystywane jako elementy przekazujące obciążenia pionowe na grunt.

Głównym obszarem wykorzystania ścian kombinowanych HZ-M/AZ są głębokie nabrzeża portowe.

Profile HZ-M o wysokości 1100 mm mają nawet o 30% większy wskaźnik wytrzymałości przy zginaniu sprężystym od najwyższych profili z serii HZ w standardowych ściankach kombinowanych HZ/AZ.

W skład systemu ścian kombinowanych HZ-M/AZ wchodzą:

  • grodzice królewskie HZ-M pełniące rolę elementów nośnych - HZ-M-12 / AZ 25-800 i HZ-M-24 / AZ 25-800
  • grodzice AZ pogrążane pomiędzy profilami HZ, które pełnią rolę elementów wypełniających,
  • specjalne profile narożne służące do połączenia ze sobą profili HZ z grodzicami AZ: profile RZD/RZU i RH.


Maksymalne długości walcowanych grodzic:
HZ-M:                  33,0 m
AZ:                      31,0 m
RZD / RZU / RH:  24,0 m

Dłuższe grodzice dostępne na życzenie.

Dzięki dużemu wyborowi profili głównych i wypełniających, które można ze sobą łączyć w dowolnych kombinacjach, istnieje szeroki wachlarz rozwiązań umożliwiający zoptymalizowanie projektowanej konstrukcji.

Skontaktuj się z nami: