Tunel drogowy pod przejazdem kolejowym Lokeren: szybki montaż za pomocą grodzic ArcelorMittal

Lokeren to 41-tysięczne flamandzkie miasto położone między Gandawą a Antwerpią. Ruchliwa linia kolejowa Gandawa - Antwerpia przebiega przez Lokeren. Władze, w celu poprawy bezpieczeństwa w północno-wschodniej części miasta, zdecydowały się na zamianę istniejącego przejazdu kolejowego na tunel drogowy. Do realizacji tego projektu wybrano grodzice AZ® firmy ArcelorMittal.

Szczegółowe informacje

Zaprojektowany by zminimalizować czas budowy

Konstrukcja przecina cztery linie kolejowe, drogę serwisową i ścieżkę rowerową. Dwie linie kolejowe (nr 1 i 2) przeznaczone są dla ruchu tranzytowego, a dwie pozostałe (nr 3 i 4) to tory bocznicowe. Nowo powstały tunel ma dwa pasy ruchu dla samochodów i ciężarówek, przejście dla pieszych oraz umiejscowioną nieco wyżej ścieżkę rowerową.

W trakcie budowy przejazdu działanie linii kolejowej nr 1 i 2 można było przerwać tylko na dwa dni - w weekend 5 i 6 maja 2018 roku. Aby utrzymać tak wąskie ramy czasowe, zastosowano specjalne rozwiązanie wykorzystujące metodę budowlaną „od góry do dołu” z wykorzystaniem grodzic.

 • Strop tunelu podparty jest 46 pionowymi grodzicami AZ® 25-800 o długości od 12,4 m do 12,6 m
 • Wejścia do tunelu zbudowane są ze 165 grodzic AZ® 18-800 o długości od 5,6 m do 12,4 m
 • Grodzice mają nachylenie 11 ° (1/5) i biegną po łuku o promieniu 400 m
 • Grodzice pionowe połączone są z grodzicami pochyłymi czterema prefabrykowanymi, specjalnymi grodzicami przejściowymi
 • Ponadto, 18 grodzic AZ® 18-800 o długości 3,4 m zostało wykorzystanych do utworzenia wykopu na dnie tunelu.

Szybka konstrukcja

Strop tunelu, pod przejazd dla linii kolejowych nr 1, 2 i 3, został przygotowany obok linii kolejowej, a między stropem a torami linii nr 2 zostało zamontowanych 14 profili AZ® 25-800. W sobotę 5 maja o godzinie 2:00 nastąpiło przerwanie ruchu kolejowego i tory linii nr 1 i 2 zostały usunięte.

18 grodzic AZ® 25-800, dwie grodzice przejściowe i cztery pochylone grodzice AZ® 18-800 zostały zamontowane na czas. Następnego dnia prefabrykowany, 400-tonowy strop tunelu został przesunięty na szynach nad grodzice, do swojego ostatecznego położenia przejazdu dla trzech linii kolejowych. Po połączeniu stropu z grodzicami, tory linii nr 1 i 2 zostały ponownie zainstalowane. W poniedziałek rano, 7 maja, obie linie kolejowe zostały ponownie otwarte dla ruchu.

Grodzice zostały zamontowane przy użyciu dwóch 70-tonowych platform hydraulicznych wyposażonych w młoty wibracyjne PVE 24VM z podwójnymi zaciskami, pasującymi do profili AZ® 800. W następnej fazie, w wejściach do tunelu zostały zamontowane grodzice AZ® 18-800, a pod linią nr 4 zamontowano grodzice AZ® 25-800. Po zamontowaniu grodzic w wejściach do tunelu rozpoczęto wykopy pod prefabrykowanymi stropami przejazdu. Równolegle, zostały wykonane in situ stropy dla linii kolejowej nr 4, drogi dojazdowej oraz ścieżki rowerowej. Po wykonaniu wykopu do finalnego poziomu, zamki grodzic AZ® 18-800 zostały szczelnie zespawane, aby uzyskać całkowicie wodoszczelną ścianę. Zastosowanie bardzo szerokiej oferty grodzic AZ® 800 firmy ArcelorMittal pozwoliło na zminimalizowanie całkowitej liczby niezbędnych spoin. Po wylaniu betonowej płyty stropowej pionowe grodzice AZ® 25-800 przykryto pochyloną ścianą betonową (1/15).

Dostawa na czas zapewniająca szybkie wykonanie

Ze względu na napięty harmonogram i ograniczoną przestrzeń na placu budowy wszystkie grodzice - łącznie 390 ton - zostały dostarczone przez firmę ArcelorMittal dokładnie na czas.

Prace rozpoczęto w listopadzie 2017 roku. Przejazd podziemny został otwarty 22 maja 2019 roku, a całość inwestycji zakończono na początku lipca 2019 roku - dwa miesiące wcześniej niż pierwotnie planowano.

Zastosowane grodzice

Grodzice stalowe:
AZ® 18-800 / S355 GP / 3,4 m - 12,4 m (272 t)
AZ® 25-800 / S355 GP / 12,4 m - 12,6 m (118 t)

Całkowity tonaż:
390 ton stalowych grodzic

Szczegóły projektu

 • Lokeren
 • Belgia
 • 2019
 • Klient:
  Infrabel (Bruksela, Belgia)
 • Projekt: 
  TUC RAIL nv (Bruksela, Belgia)
 • Główny wykonawca:
  BESIX nv (Bruksela, Belgia)
 • Palowanie: 
  Kandt bv (Nieuwekerk a/d IJssel, Holandia)
 • Tekst:
  ArcelorMittal Sheet Piling
  Constructalia
 • Zdjęcia:
  © ArcelorMittal Sheet Piling
  © Kristof Pieters