Rozbudowa centrum handlowego Geric i budowa parkingu przy użyciu zoptymalizowanych rozwiązań stalowych ArcelorMittal

Dzięki zastosowaniu stali oraz innowacyjnym technikom budowlanym, rozbudowa centrum handlowego Geric we francuskim mieście Thionville mogła być zrealizowana w mniej niż 10 miesięcy. Wyjątkowość projektu polegała na całościowej optymalizacji konstrukcji oraz innowacyjnemu podejściu do zagadnień przeciwpożarowych, zarówno w odniesieniu do parkingu jak i powierzchni handlowych. W projekcie zastosowano belki ażurowe Angelina® i ACB® oraz stropy zespolone Cofraplus® 60.

Szczegółowe informacje

Złożony projekt rozbudowy

Właściciele centrum handlowego Geric zdecydowali się na rozbudowę komercyjnej części swojego budynku, jednak nie mogli powiększyć rozmiarów swojej działki. Oznaczało to, że rozbudowa ta musi zostać wykonana przy wykorzystaniu dostępnej powierzchni istniejącego otwartego parkingu samochodowego. Jako że liczba miejsc parkingowych już stanowiła problem, nowy pomysł nie mógł zakładać zmniejszenia całkowitej liczby miejsc.

Ponadto, przerwanie działalności handlowej centrum musiało być ograniczone do minimum, w celu zmniejszenia strat finansowych sklepów i przedsiębiorstw.

Biorąc pod uwagę wszystkie te okoliczności, jedynym możliwym rozwiązaniem było zastosowanie stali w konstrukcji nowego budynku, ze względu na szybkość budowy jaką gwarantuje ten materiał. Nowy budynek mógł zostać zakończony w rekordowym czasie zaledwie 10 miesięcy (prace trwały od lutego do listopada 2013 roku), podczas gdy realizacja tej inwestycji w konstrukcji betonowej przerwałaby działalność gospodarczą centrum na co najmniej 18 miesięcy. Dzięki szybkiej budowie, najemcy centrum handlowego nie zmniejszyli wyników sprzedaży na koniec roku zarówno w 2012, jak i w 2013, kiedy to zyski zawsze są największe.

Nowe, południowe skrzydło centrum Geric, o powierzchni około 5.000m2, oferuje 4 poziomy. Na parterze znajdują się nowe sklepy i lokale użytkowe, natomiast na 3 poziomach powyżej zbudowano otwarty, wentylowany parking, zwiększając tym samym liczbę oferowanych miejsc parkingowych w porównaniu do sytuacji przed rozbudową.

Projekt konstrukcji

Głównym założeniem architekta, biura inżynieryjnego oraz samych właścicieli obiektu, była optymalizacja systemu konstrukcyjnego obiektu, we wszystkich możliwych aspektach. Stal i elementy kompozytowe zostały wybrane jako elementy konstrukcyjne. Korzystnie wpływają one na wszystkie czynniki uznane w tym projekcie za kluczowe, czyli redukcję ciężaru konstrukcji, efektywność kosztową oraz czas budowy. 

Konstrukcja składa się z 4 poziomów o wymiarach około 70x70m. Na parterze, w pomieszczeniach użytkowych, jako belki stropowe zostały zastosowane belki ażurowe ArcelorMittal - Angelina®. Ich duże otwory zapewniają estetykę i przejrzystość oraz mogą być wykorzystane do przeprowadzenie instalacji technicznych.

W konstrukcji stropu wszystkich trzech poziomów parkingu wykorzystano belki ażurowe ACB® ArcelorMittal, z jednej strony w celu optymalizacji systemu konstrukcyjnego, a z drugiej ze względów architektonicznych. Pionowa część belki posiada wiele otworów, poziom stropu będzie więc postrzegany przez odwiedzających jako poziom płyty, a nie poziom niższej półki/stopy belki. Dla ludzkiego oka belki będą zatem niemal przezroczyste, co da poczucie otwartości i bezpieczeństwa.

Podobnie, w konstrukcji stropów wszystkich poziomów parkingu, został zastosowany system stropów zespolonych Cofraplus® 60 produkcji ArcelorMittal Construction. Dzięki łatwej instalacji oraz małej wadze profile Cofraplus® 60 wpływają na efektywność konstrukcji, a w konsekwencji wpływają na zmniejszenia negatywnego wpływu na środowisko.

W związku z tym, że częściowo konstrukcja stalowa pozostanie widoczna i niechroniona przed ogniem, zdecydowano się na galwanizację elementów stalowych w celu zapewnienia im trwałości.

Innowacyjność w inżynierii przeciwpożarowej

Technologie konstrukcyjne wykorzystane w tym projekcie uwzględniają najnowsze innowacje w zakresie obliczeń konstrukcyjnych oraz inżynierii przeciwpożarowej. Konstrukcja tej powierzchni komercyjnej będzie pierwszą, uwzględniającą w obliczeniach działanie membranowe konstrukcji zespolonych na wypadek pożaru częściowo chronionych belek Angelina®. Parking samochodowy będzie pierwszym parkingiem we Francji, który zostanie wybudowany przy użyciu niezabezpieczonych belek ażurowych ArcelorMittal.

W koncepcji projektu zachowano francuską procedurę wykorzystywaną w obliczeniach konstrukcyjnych dla parkingu samochodowego o niechronionej konstrukcji, biorąc pod uwagę trzy standardowe francuskie scenariusze pożarowe:

- 4 samochody wokół słupa centralnego
- 7 samochodów w linii w rogu parkingu samochodowego
- 1 samochód w obszarze komunikacyjnym.

Innowację stanowi fakt, że obliczenia konstrukcyjne zostały wykonane dla belek ażurowych przy użyciu modeli opracowanych w ostatnim z projektów Funduszu Badawczego Węgla i Stali (RFCS) - FICEB+. W przeszłości niemożliwe było dokonanie takich obliczeń uwzględniających specyfikację belek ażurowych.

W przypadku obszaru handlowego nowa technika obliczeń biorąca pod uwagę działanie membranowe częściowo zespolonej płyty podczas pożaru została wykorzystana po raz pierwszy na rynku francuskim. Ta technika obliczeniowa oparta jest na różnorodnych projektach badawczych i została ujęta w przyjaznym dla użytkownika oprogramowaniu MACS+ (dostępne do bezpłatnego pobrania pod adresem www.arcelormittal.com/sections lub w sekcji „Oprogramowanie” Constructalii). Technika ta pozwala na zaoszczędzenie około 50% nakładów finansowych na zabezpieczeniach przeciwpożarowych, poprzez stosowanie ich wyłącznie w miejscach, gdzie jest to absolutnie konieczne.

Firma ArcelorMittal odegrała wiodącą rolę w wielu projektach badawczo-rozwojowych, bez których to nowe podejście nie byłoby możliwe. Wśród nich warto wspomnieć „Pożar na parkingu samochodowym”, FRACOF, RFCS FICEB+ oraz RFCS MACS+.

Projekt centrum handlowego Geric, dzięki zastosowaniu całościowej optymalizacji systemu konstrukcji, w połączeniu z zastosowaniem ostatnich innowacji w dziedzinie inżynierii przeciwpożarowej, stał się ważnym punktem odniesienia dla innych projektów centrów handlowych oraz otwartych parkingów samochodowych.

Szczegóły projektu

 • Thionville
 • Francja
 • 2013
 • Architekt:
  Roger Lepage - Ertim, Paris
 • Biuro inżynieryjne:
  Yannick Labart, BET Huguet
 • Roboty stalowe:
  Wallerich Lux
 • Klient:
  Geric, Thionville
 • Zdjęcia:
  Gilles Martin, Oh Dancy, ArcelorMittal/Olivier Vassart

Szczegóły techniczne:

Więcej