Kształtowniki w gatunku stali HISTAR® zmniejszają koszty i czas budowy Wiaduktu Marsa w Warszawie

Ten złożony projekt przebudowy drogi i mostu we wschodniej części stolicy Polski był ważną inwestycją w optymalizację ruchu, ponieważ jest to jedna z najbardziej ruchliwych arterii komunikacyjnych Warszawy. Dzięki zastosowaniu w konstrukcji wiaduktów belek HE 900 w gatunku stali HISTAR produkcji ArcelorMittal udało się osiągnąć redukcję tonażu konstrukcji, kosztów wykonania oraz czasu realizacji.

Szczegółowe informacje

Ciąg ulic Marsa-Żołnierska przebiega przez tereny trzech dzielnic Warszawy i stanowi jedną z istotnych arterii komunikacyjnych we wschodnim obszarze stolicy. Jest również jedną z podstawowych tras, która wyprowadza ruch z prawobrzeżnej Warszawy w kierunku północnym.  Rola tego odcinka drogi zyskała na znaczeniu po ukończeniu Trasy Siekierkowskiej na Pradze.

Inwestycja polega na przebudowie ciągu ulic Marsa (dzielnica Praga Południe) - Żołnierska (dzielnica Rembertów) na odcinku od ulicy Naddnieprzańskiej do granicy miasta. W zakres projektu wchodzi poszerzenie istniejących jezdni, rozbiórka starych i budowa nowych wiaduktów drogowych, budowa ekranów akustycznych oraz zagospodarowanie zielenią pasa drogowego.

Realizacja inwestycji została podzielona na dwa etapy. W pierwszym etapie przebudowano ul. Marsa od ul. Naddnieprzańskiej do ul. Żołnierskiej wraz z budową wiaduktów nad linią kolejową. Drugi etap zakładał budowę dodatkowych wiaduktów w ul. Marsa (nad linią kolejową, skrzyżowaniem z ul. Chełmżyńską, skrzyżowaniem z ul. Żołnierską); poszerzenie ul. Żołnierskiej do granicy miasta o drugą jezdnię i budowę wiaduktu na skrzyżowaniu z ul. Czwartaków.

Optymalizacja konstrukcji dzięki stali Histar® firmy ArcelorMittal

W styczniu 2011 roku firma ArcelorMittal skontaktowała się z firmą INTERCOR, która wygrała przetarg na realizację pierwszego etapu tego projektu dla Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych Warszawa (ZDIM) i zaoferowała rozwiązanie zamienne do istniejącego projektu, wykonane przez pion techniczny ArcelorMittal w Luksemburgu (TECOM). Zakres prac firmy INTERCOR polegał na wykonaniu dwóch zewnętrznych wiaduktów (cały obiekt składa się z 4 wiaduktów – 2 mniejszych wewnętrznych i 2 większych zewnętrznych).

Zmiana projektu zakładała wykorzystanie dźwigarów walcowanych HE 900 w gatunku stali HISTAR460. Istotą proponowanej zmiany była oszczędność z tytułu tonażu konstrukcji (redukcja z ~930 ton na ~750 ton), skrócenie czasu realizacji, zmniejszenie kosztów utrzymaniowych obiektu (mniejsza powierzchnia malowania o ~20%) oraz kosztów wykonania.

Prace budowlane związane z realizacją pierwszego etapu inwestycji rozpoczęły się w marcu 2011 r. Długość przebudowanego odcinka drogi to około 890 metrów. 

We wrześniu 2011 roku firma ArcelorMittal otrzymała zamówienie na dostawę stalowych dźwigarów z wykonanym podniesieniem wykonawczym – pozostałe prace prefabrykacyjne (spawanie, wiercenie, zabezpieczenie antykorozyjne) oraz montaż konstrukcji wykonywała firma INTERCOR. Autorem projektu zamiennego było biuro projektowe GF-Mosty z Piekar Śląskich. Dostawy elementów stalowych były prowadzone od końca września do listopada 2011 roku. 

Zakres prac w ramach pierwszego etapu objął budowę dwóch nowych wiaduktów nad linią kolejową. Wraz z jezdniami powstały na nich chodniki, ścieżki rowerowe oraz ekrany akustyczne o wysokości 5 metrów. Zmienił się również kształt skrzyżowań ul. Marsa z ul. Chełmżyńską oraz ul. Żołnierską/Rekrucką. Stara, wysłużona przeprawa nad linią kolejową została rozebrana.     

Po zakończeniu przebudowy ulicy Marsa do dyspozycji kierowców są dwa nowe wiadukty (zewnętrzne) nad torami kolejowymi wraz ze ścieżką rowerową oraz ekranami akustycznymi. Pierwszy z nowych wiaduktów udostępniono do ruchu w styczniu 2013 r. Drugi we wrześniu tego samego roku. Na kluczowym odcinku ulica została poszerzona do czterech pasów w obu kierunkach.

Szczegóły projektu

 • Warszawa
 • Polska
 • Biuro inżnieryjne
  GF-Mosty, Piekary Śląskie
 • 2013
 • Klient
  Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych w Warszawie
 • Wykonawca:
  INTERCOR
 • Zdjęcia
  Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych w Warszawie
 • Tekst:
  Constructalia i Wojciech Ochojski/ArcelorMittal Commercial Long Poland