Szkoła średnia Tevfik Seno Arda: pierwszy antysejsmiczny budynek szkolny w Turcji ze stalą ArcelorMittal

Projekt budynku szkoły odpornej na wstrząsy sejsmiczne został zrealizowany dzięki współpracy European Convention for Constructional Steelwork (ECCS), tureckiego stowarzyszenia promującego zastosowanie stali w budownictwie TUCSA oraz firmy ArcelorMittal. Szkołę zbudowano w Turcji, w miejscowości Bingol, szczególnie narażonej na trzęsienia ziemi. Ten nowy, bezpieczny budynek powstał w miejscu zniszczonej szkoły, w której na skutek trzęsienia ziemi, w sierpniu 1999 roku śmierć poniosło ponad stu uczniów.

Szczegółowe informacje

System modułowy w konstrukcji stalowej dla maksimum bezpieczeństwa

Budynek został wykonany w systemie modułowym, aby z łatwością mógł zostać powielony w innych lokalizacjach. Szkoła, posiadająca szesnaście klas, cztery laboratoria, salę komputerową, bibliotekę, salę konferencyjną i pomieszczenia administracyjne, została zaprojektowana wokół centralnego atrium. Przyjęte rozwiązanie zapewnia odpowiednie oświetlenie klas i pozostałych pomieszczeń oraz centralną przestrzeń, z której uczniowie mogą korzystać podczas deszczowej pogody.

Stal została wykorzystana w konstrukcji nośnej budynku, konstrukcji pomieszczeń wewnętrznych, a także na elewacji. Szczególną uwagę zwrócono na dostosowanie projektu szkoły do charakteru budynków znajdujących się w jej sąsiedztwie oraz zapewnienie odpowiedniej funkcjonalności. Zastosowane zostały wszystkie obowiązujące europejskie normy zabezpieczenia przeciwpożarowego. Wymogi dotyczące bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej zostały spełnione przy wykorzystaniu innowacyjnego projektu, uwzględniającego wyniki najnowszych badań naukowych przeprowadzonych na terenie Europy, jak i eurokodów 1, 3 i 4.

Zastosowana koncepcja uwzględnia inżynieryjne podejście do zagadnień ochrony przeciwpożarowej (fire engineering). W rezultacie, powłoki przeciwpożarowe zostały zastosowane wyłącznie w przypadku głównych belek nośnych, podczas gdy belki pomocnicze i słupy stalowe atrium i korytarzy nie są chronione.

Patronem szkoły został profesor Tevfik Seno Arda, będący założycielem TUCSA Tureckiego Stowarzyszenia Stali Konstrukcyjnej, który w znaczącym stopniu przyczynił się do rozwoju tureckiego przemysłu w dziedzinie konstrukcji stalowych.

Stalowa konstrukcja

Szkoła Tevfik Seno Arda została zaprojektowana w postaci trzykondygnacyjnej konstrukcji stalowej na planie prostokąta o wymiarach 28,80 x 36 m. Całkowita wysokość budynku wynosi 10,80 m, a wysokość każdej z kondygnacji - 3,60 m. Konstrukcja nośna składa się ze szkieletu wykonanego z przęseł o rozstawie 7,20 m w obu kierunkach, zgodnie z koncepcją architektoniczną budynku. Ramy połączone są z belkami stropowymi IPE 300. Konstrukcja pozioma wykonana jest z płyt kompozytowych, gdzie warstwą betonu zbrojonego o grubości 12 cm zakrywa stalowe belki.

Atrium, którego rozmiary to 7,20 na 14,40 m, stanowi centralny punkt budynku i jest przykryte szklanym dachem zapewniającym doskonałe oświetlenie słoneczne. Najważniejsze elementy nośne - belki i słupy - zostały wykonane z szerokostopowych kształtowników typu HEA lub HEB, natomiast belki pomocnicze – z kształtowników IPE. Całkowity ciężar konstrukcji stalowej wynosi 250 ton. Pręty zbrojeniowe wykonane zostały ze stali S275 JR, natomiast arkusze blachy S235 JR. Do połączenia belek ze słupami wykorzystane zostały śruby o wysokiej wytrzymałości klasy 10.9.

Wszystkie obliczenia dotyczące konstrukcji budynku zostały wykonane zgodnie ze “specyfikacjami technicznymi dotyczącymi konstrukcji na obszarach o wysokiej aktywności sejsmicznej”. W obliczeniach uwzględnione zostały parametry określone w normach dotyczących obszarów sejsmicznych klasy 1. Fundamenty budynku zostały zaprojektowane na podstawie dokładnych badań gruntu przeprowadzonych w miejscu realizacji prac. Fundamenty zostały wykonane w postaci płyty betonowej o grubości 50 cm. Słupy zostały połączone z płytą fundamentową za pomocą śrub kotwiących, stanowiących stałe elementy mocujące, zapewniające odpowiednią odporność na przemieszczenia w płaszczyźnie poziomej. Wszystkie elementy konstrukcyjne zostały wykonane i przygotowane poza miejscem realizacji prac, w celu zapewnienia lepszej kontroli jakościowej oraz skrócenia czasu produkcji oraz montażu.

Tekst: ECCS - European Convention for Constructional Steelwork

Szczegóły projektu

 • Bingol
 • Turcja
 • Architekt:
  Yasar Marulyali - Levent Aksut/ UMO Architects
 • 2006
 • Klient:
  Government of Izmit
 • Biuro inzynieryjne:
  Sezai Guvensoy; Seza Engineering
 • Wykonawca:
  Konstrukcja stalowa: Tabosan A.S.
  Stalowe kształtowniki: ArcelorMittal
 • Zdjęcia & tekst:
  ©ECCS, published in Costruzioni Metalliche n°5/2008