Rozwiązania według

Typu obiektów

Do produktów i rozwiązań ArcelorMittal dedykowanych do budowy elektrowni należą:

  • Gorącowalcowane kształtowniki europejskie (I, H i U), brytyjskie, amerykańskie, rosyjskie i japońskie, włączając bardzo ciężkie kształtowniki,
  • Bogata oferta kątowników i prętów walcowanych na gorąco
  • Wysokowydajne stale konstrukcyjne Histar® o niskiej zawartości pierwiastków stopowych, połączonej z wysoką wytrzymałością, dobrą udarnością oraz doskonałą spawalnością
  • Spawalne stale konstrukcyjne o określonych właściwościach odporności na podwyższoną temperaturę – gatunek 16Mo3 - dostępne dla całej oferty profili i prętów gorącowalcowanych
  • Stale walcowane termomechanicznie przeznaczone do produkcji płyt, arkuszy i kształtowników, z granicą plastyczności do 690 MPa
  • Pokrycia dachowe i elewacyjne o przekroju trapezoidalnym i sinusoidalnym, w tym płyty warstwowe z rdzeniem z wełny mineralnej takie jak Promistyl®, a także rozwiązania spełniające wymagania w zakresie akustyki i odporności ogniowej
  • Odporne stale powlekane organicznie, takie jak Granite®, o ulepszonej i gwarantowanej trwałości,
  • Zespolone rozwiązania stropowe, takie jak Cofrastra®


Jako dostawca rozwiązań stalowych do budowy elektrowni zlokalizowanych na całym świecie, zespół doradców technicznych ArcelorMittal może zaoferować najwyższy poziom wiedzy w tej dziedzinie. Świadczymy usługi doradztwa technicznego w zakresie produktów, a także łańcucha dostaw i usług logistycznych, gdy projekt znajduje się w kraju rozwijającym się. Dzięki wsparciu działu badań i rozwoju nasi specjaliści mogą pomóc w wyborze najlepszego rozwiązania pasującego do specyfiki konkretnego projektu.

Elektrownie

Ekonomiczność, elastyczność i właściwości mechaniczne stali sprawiają, że jest ona opłacalnym i korzystnym materiałem budowlanym do budowy nowoczesnych elektrowni, spełniając jednocześnie odpowiednie wymagania.

Rozwiązania według

Zastosowania

Rosnące zapotrzebowanie na energię wymaga ciągłych inwestycji w nowe elektrownie, turbiny gazowe i parowe, a także elektrownie wykorzystujące paliwa alternatywne. Prowadzi to również do konieczności korzystania z odnawialnych źródeł energii, takich jak pellet drzewny. Wszystkie te inwestycje wymagają z kolei ogromnych ilości stali.

Kształtowniki walcowane stanowią atrakcyjne rozwiązanie dla konstrukcji nośnych elektrowni, ponieważ skracają czas budowy i redukują koszty pracy. Rozwiązania stalowe, w szczególności profile ze stali walcowanej, są wykorzystywane nie tylko do konstrukcji obiektów elektrowni i budynków pomocniczych, ale również stosuje się je do budowy wewnętrznych platform roboczych, ram nośnych i konstrukcji kratownicowych.

Skontaktuj się z nami: Kształtowniki i pręty