Rozwiązania według

Typu obiektów

Stal odgrywa główną rolę w systemach wykorzystywanych do produkcji energii w farmach słonecznych.

ArcelorMittal posiada kompletną ofertę stali przeznaczonych  do systemów wytwarzania energii odnawialnej:

 • Stal powlekana metalicznie (Magnelis® dla farm słonecznych)
 • Stal powlekana organicznie (Granite® HDXtreme, Granite® HDX, Granite® HDS, Granite® Storm i Granite® HFX Cool dla pokryć dachowych)

Magnelis® dla konstrukcji solarnych (bez dźwięku)

Aktualności

Farmy słoneczne

Wytwarzanie, magazynowanie i posiadanie energii elektrycznej pochodzącej z energii słonecznej  jest jednym z najtrudniejszych wyzwań obecnego stulecia.

Istnieją dwa sposoby przekształcania energii słonecznej w energię elektryczną. Bezpośrednio, wykorzystując fotowoltaikę (PV) lub pośrednio, wykorzystując technologię skoncentrowanej energii słonecznej  (CSP). Na rynku istnieją dwa różne systemy generowania energii odnawialnej:

 • Systemy naziemne
 • Systemy budowlane do pokryć dachowych (mieszkalnych i półprzemysłowych)

Magnelis®

Dzięki powłoce Magnelis® wspierane są wysiłki na rzecz generowania czystej i odnawialnej energii, zapewniając zaawansowaną ochronę instalacji solarnych przed korozją. Magnelis® jest preferową powłoką zarówno dla farm słonecznych wykorzystujących technologię CSP, jak i fotowoltaicznych (PV). Zapewnia zwiększoną trwałość i najlepszą możliwą ochronę przed korozją i przetarciem.

Magnelis® przedłuża żywotność systemów solarnych, dzięki czemu można zmaksymalizować zwrot z inwestycji.

Wymienione poniżej cechy są jej kluczowymi zaletami:

 • Gwarantowana trwałość do 25 lat
 • Zwiększona odporność na ścieranie
 • Skuteczna odporność na korozję, nawet po umieszczeniu w glebie
 • Szeroki zakres zarówno pod względem grubości, jak i gatunku stali, łącznie z gatunkami stali o wysokiej wytrzymałości poza standardowymi parametrami europejskimi
 • Opłacalność
 • Szybka instalacja
 • Mniejsze oddziaływanie na środowisko

ArcelorMittal postawił sobie za cel oferowanie najlepszych w swojej klasie rozwiązań do produkcji energii odnawialnej.


Doradztwo techniczne: