Rozwiązania według

Typu obiektów

Od dziesięcioleci, ArcelorMittal jest partnerem producentów stali zaangażowanych w budowę mostów kompozytowych.

W naszej pełnej ofercie produktów, niektóre z nich są szczególnie przydatne przy tego typu projektach:

  • Stale o wysokiej wytrzymałości, służące do projektowania i budowy lżejszej konstrukcji, która jest bardziej odporna, bardziej ekonomiczna i ma mniejszy wpływ na środowisko
  • Blachy grube, ulepszone stale spawalne o bardzo wysokiej wytrzymałości, zapewniające trwałość, bez względu na warunki lokalne, oraz oszczędności uzyskane w trakcie spawania i budowy. Stosowane do produkcji łożysk mostowych o lepszej płaskości
  • Stale trudnordzewiejące, Indaten® i Arcorox®, wymagające mniej konserwacji w ciągu całego cyklu życia
  • Grodzice do fundamentów i ścian szczelinowych
  • Pręty zbrojeniowe, do betonowych płyt łączonych z konstrukcją stalową
  • Prefabrykowane rozwiązania dla małych i średnich rozpiętości, dostarczane na plac budowy.

Mosty kompozytowe

Kompozytowe mosty ze stali i betonu są uważane jako najbardziej wytrzymałe i konkurencyjne rozwiązanie dla mostów drogowych, autostradowych i kolejowych o średniej rozpiętości. ArcelorMittal oferuje szeroki zestaw rozwiązań spełniających wszelkie wymogi dotyczące projektu.

W ciągu ostatnich 20 lat mosty kompozytowe o średnich i małych rozpiętościach stały się najbardziej konkurencyjnymi rozwiązaniami w Europie.

Jest to spowodowane zoptymalizowanym połączeniem produktów stalowych o najwyższej wartości dodanej, przeznaczonych do rozwiązań konstrukcyjnych i betonowych.

Skontaktuj się z nami: Kształtowniki walcowane

Skontaktuj się z nami: Blachy grube