Rozwiązania według

Właściwości

W swojej szerokiej ofercie ArcelorMittal proponuje konkretne rozwiązania, pozwalające podnieść odporność budowli na trzęsienia ziemi:

  • Wysoce wytrzymałe stale konstrukcyjne niskostopowe, znane jako HSLA, zapewniają najwyższy poziom granicy plastyczności i  rozciągania, pozwalający pochłonąć duże zasoby energii w przypadku trzęsienia ziemi,
  • Udoskonalone stale spawalne, takie jak Histar®, zapewniają wysoką wytrzymałość i odporność na obciążenia dynamiczne,
  • Płyty warstwowe i podwójno powłokowe rozwiązania elewacyjne, które podnoszą wytrzymałość konstrukcyjną budynków jednokondygnacyjnych, pozwalając uniknąć częściowego zapadnięcia się fasady i szkieletu.
  • Lekkie konstrukcje stalowe,  zaprojektowane w celu spełnienia wymagań sejsmicznych jako lekkie, plastyczne i pochłaniające energię systemy szkieletowe odporne na trzęsienia ziemi.
  • Specyficzny asortyment prętów zbrojeniowych, o kwalifikowanym stosunku Rm do Re, jako certyfikowane rozwiązanie do konstrukcji betonowych odpornych na wstrząsy.

Rozwiązania stalowe ArcelorMittal są odpowiednim sposobem, aby sprostać najsurowszym wymogom dotyczącym projektowania z uwagi na zagrożenia sejsmiczne na całym świecie.

Odporność na wstrząsy sejsmiczne

Zjawisko trzęsień ziemi jest jednym z najbardziej niszczycielskich zjawisk naturalnych, które mogą zagrozić konstrukcji i stabilności budynku.

Co więcej, trzęsienia ziemi są potencjalnie aktywne we wszystkich częściach świata. Stal, jako materiał o dużej wytrzymałości i plastyczności, jest bezdyskusyjnym wyborem przy projektowaniu konstrukcji odpornych na wstrząsy.

Nawet w przypadku najbardziej wymagających projektów, takich jak wieżowce czy mosty o wielkich rozpiętościach, konstrukcja stalowa wykazuje odporność na poważne zjawiska sejsmiczne.