Rozwiązania według

Właściwości

ArcelorMittal Europe oferuje produkty o najlepszych parametrach reakcji na ogień:

  • Jako materiał surowy, stal ma klasyfikację  A1, która oznacza najbardziej wydajny poziom reakcji na ogień.
  • Stal powlekana organicznie Granite® ma również Euroklasę A1.
  • Nasze płyty warstwowe osiągają klasyfikację A2-s1-d0.

Poprzez tę klasyfikację widać, że sortyment produktów ArcelorMittal Europe potrafi sprostać najbardziej wymagającym przepisom lokalnym, dotyczącym reakcji na ogień.

Rozwiązania według

Zastosowania

Reakcja na ogień

Sposób, w jaki materiały i wyroby budowlane reagują na działanie ognia, jest kluczowym aspektem zapewniającym bezpieczeństwo ludzi w przypadku pożaru w obiekcie budowlanym.

Reakcja na ogień pokazuje, w jaki sposób produkt zachowuje się jako materiał palny.

Reakcja produktów budowlanych na ogień określana jest za pomocą Euroklas. Euroklasy zostały wprowadzone w rezolucji Komisji Europejskiej (2000/147 / EWG) z dnia 8 lutego 2000 r., mającej na celu stworzenie wspólnej platformy porównującej właściwości ogniowie materiałów budowlanych.

Badania ogniowe produktów przeprowadza się według zharmonizowanych metod. Jak określono w szeregu norm europejskich, obejmują one szereg testów i właściwości:

  • Klasyfikacja pod kątem palności. Klasa A1 jest niepalna, a jej poziomu wymagań nie można łączyć z żadną dodatkową klasą wymienioną poniżej.
  • Dodatkowa klasyfikacja, dotycząca rozprzestrzeniania się dymu, oznaczona symbolem s.
  • Dodatkowa klasyfikacja, dotycząca powierzchni wytapiających się, oznaczona symbolem d.