Rozwiązania według

Zastosowania

ArcelorMittal oferuje szeroką gamę produktów i rozwiązań powszechnie stosowanych przy budowie fundamentów:

 • Unikalny asortyment grodzic - efektywnego, oszczędnego i wydajnego rozwiązanie zarówno dla stałych, jak i tymczasowych konstrukcji oporowych
 • Ciężkie kształtowniki ze stali walcowanej i pale nośne, dostępne w szerokim zakresie gatunków stali, w tym gatunkach stali o wysokiej wytrzymałości
 • Grube blachy ze stali konstrukcyjnej, dostępne w różnych gatunkach, przeznaczone do konkretnych zastosowań i spawalnych elementów konstrukcyjnych
 • Pręty zbrojeniowe
 • Rury i zamknięte kształtowniki konstrukcyjne.

Ponadto, dla swoich kontrahentów firma świadczy usługi przygotowawcze i serwisowe, oferując rozwiązania "gotowe do zastosowania".

ArcelorMittal Europe, jako światowy lider w zakresie stalowych rozwiązań dla konstrukcji fundamentowych, gwarantuje swoim klientom wsparcie techniczne projektu, na każdym jego etapie.

Aktualności

Fundamenty

ArcelorMittal oferuje szeroką gamę produktów i rozwiązań stalowych do wszystkich rodzajów fundamentów.

Rozwiązania według

Zastosowania

Niewidoczne po zakończeniu projektu, fundamenty są kluczowym elementem konstrukcji, ponieważ łączą budowlę z jej podłożem, a w większości przypadków przenoszą obciążenia na grunt. Konstrukcja tych podbudów jest ściśle powiązana z inżynierią geotechniczną, w celu określenia najbardziej odpowiedniego rozwiązania fundamentowego dla różnych rodzajów konstrukcji i gruntów.

Ze względu na wysoką nośność i trwałość, stal jest powszechnie stosowana w konstrukcjach fundamentowych zarówno budynków, jak i obiektów inżynierii lądowej. W zależności od ich funkcji i rodzaju, fundamenty mogą składać się z konstrukcji stalowych (na przykład z grodzic), zespolonych konstrukcji stalowych lub żelbetu.

Konstrukcje wsporcze obejmują:

 • Płytkie i głębokie fundamenty budowlane
 • Przyczółki mostowe
 • Projekty podziemne (piwnice, podziemne parkingi)
 • Porty i konstrukcje portowe
 • Regulację koryta rzek, inżynierię brzegowa i ochronę przeciwpowodziową
 • Tymczasowe podpory do wykopów i wyrobisk.

Skontaktuj się z nami: Grodzice

Skontaktuj się z nami: Kształtowniki i pręty

Skontaktuj się z nami: Produkty płaskie