Worldsteel docenia doskonałość ArcelorMittal w zakresie zrównoważonego rozwoju

Już trzeci rok z rzędu firma ArcelorMittal zdobyła nagrodę Steelie Award za doskonałość w zakresie zrównoważonego rozwoju. Wyróżnienie ogłoszono na tegorocznej gali World Steel Association w Monterrey, w Meksyku. Nagroda ta podkreśla wiodącą pozycję firmy w dziedzinie zrównoważonego rozwoju, w obliczu rosnącego nacisku na firmy stalowe w celu jasnego określenia podejścia firmy do kwestii redukcji emisji dwutlenku węgla.

Zobowiązanie do redukcji emisji

Nagroda została przyznana w uznaniu publikacji przez firmę pierwszego raportu dotyczącego działań klimatycznych w sektorze stalowym w maju 2019 roku. W raporcie określono trzy ścieżki, które według firmy mogą prowadzić do głębokiej dekarbonizacji produkcji stali.  Raport wymienia również różne technologie niskoemisyjne, które firma obecnie testuje oraz określa politykę publiczną, która jest niezbędna do urzeczywistnienia pojęcia stali niskoemisyjnej. Dokument potwierdza zaangażowanie ArcelorMittal w realizację celów porozumienia paryskiego i nakreśla ambicje firmy dotyczące znacznego ograniczenia emisji w całej grupie, w tym osiągnięcia neutralności węglowej w Europie do 2050 roku.

Jednomyślna wygrana

Brian Aranha, wiceprezes wykonawczy, szef ds. strategii, CTO, R&D, CCM, działu motoryzacji, komunikacji i społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa, przyjmując nagrodę Steelie, powiedział:
 
„Cieszę się, że mogę odebrać tę nagrodę trzeci rok z rzędu, szczególnie, gdy powiedziano mi, że jury jednogłośnie głosowało za wygraną ArcelorMittal. Jesteśmy niezmiernie dumni z przyszłościowych zasobów, które nasi ludzie zgromadzili, aby lepiej zrozumieć interesariuszy na temat tego, co w praktyce oznacza przejście do przemysłu stali niskowęglowych. Mimo, że raport nie zawiera wszystkich odpowiedzi, zachęca on do bardzo ważnych rozmów z naszymi interesariuszami z branży hutniczej i nie tylko. Prowadzenie tych rozmów będzie miało zasadnicze znaczenie dla opracowania podejścia opartego na współpracy, które musi przyjąć świat, jeśli mamy uwolnić pełny potencjał wysiłków przemysłu stalowego na rzecz dekarbonizacji. Obejmuje to współpracę z rządami na całym świecie w celu opracowania spójnych i wspierających zasad polityki, aby umożliwić naszemu przemysłowi osiągnięcie celów porozumienia paryskiego.”

Tekst: ArcelorMittal Corporate Communications

Zdjęcia: ArcelorMittal