Rozwiązania według

Właściwości

W ArcelorMittal Europe stworzyliśmy unikalny zespół badawczo-rozwojowy, który zajmuje się inżynierią pożarową. Możemy więc pochwalić się zaawansowaną wiedzą na temat bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Stworzyliśmy opracowywania techniczne, które umożliwiają nam przedstawienie produktów i rozwiązań najwyższej jakości:

  • Nasz Granite® powlekany organicznie jest klasyfikowany jako Euroklasa A1- najwyższy poziom, oznaczający niepalność.
  • Nasza oferta stropów zespolonych, takich jak Cofrastra® i innowacyjne zespolone systemy stropowe CoSFB, uzyskały ognioodporność R120 bez dodatkowej ochrony przeciwpożarowej.

Nieustannie wprowadzamy innowacje w  produktach i rozwiązaniach, a nasze doświadczenie w zakresie projektowania przeciwpożarowego umożliwia architektom i inżynierom optymalizację bezpieczeństwa budynków. Dowodem naszych konkurencyjnych rozwiązań są nasze realizacje, takie jak wielopoziomowe parkingi powstałe w większości krajów europejskich.

Bezpieczeństwo pożarowe

Bezpieczeństwo pożarowe jest jednym z kluczowych wymagań w budownictwie. W przypadku pożaru, każdy budynek musi zapewnić skuteczną ochronę osobom znajdującym się w jego wnętrzu. Oznacza to szybkie i łatwe wykrycie miejsca pożaru, umożliwienie natychmiastowej ewakuacji, a także zdecydowane ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia.

Rozwiązania według

Zastosowania

Odporność ogniowa i reakcja na ogień

Pod względem bezpieczeństwa przeciwpożarowego, konieczne jest rozróżnienie pomiędzy:

  • Odpornością ogniową (czas, przez który zastosowane materiały budowlane ograniczają rozprzestrzenianie się ognia)
  • Reakcją na ogień (sposób w jaki zachowuje się materiał pod wpływem ognia i jak przyczynia się do jego rozprzestrzeniania).

Odporność ogniowa wskazuje czas w trakcie pożaru, w którym elementy budynku (strop, elewacja, konstrukcja itp.) zachowują swoje właściwości:

  • Klasyfikacja R: w określonym czasie elementy budynku zachowują swoje parametry konstrukcyjne.
  • Klasyfikacja RE (dawniej FP, Fireproof): oprócz klasyfikacji R, badany element musi być odporny na płomienie i gazy niepalne. Określona część budynku zapobiega, we wskazanym czasie, rozprzestrzenianiu się gazów spalinowych i dymu na pomieszczenia niezajęte przez ogień.
  • Klasyfikacja REI (uprzednio FS, Fire stop): dodatkowa do klasyfikacji RE, określająca wzrost temperatury powierzchni nie narażonej na działanie ognia (izolacja termiczna) do 140 ° C (średnio) i do 180 ° C (maksymalnie). Element budynku zapobiega rozprzestrzenianiu się ciepła z miejsca nie zajętego przez ogień w danym czasie.

Reakcja na ogień wskazuje sposób, w jaki materiał zachowuje się jako materiał palny:

  • Palność odpowiada ilości ciepła emitowanego przy całkowitym spaleniu materiału (odniesienie do energii cieplnej), a łatwopalność odpowiada ilości mniej lub bardziej łatwopalnych gazów, emitowanych przez materiał pod działaniem źródła ciepła.
  • Materiały budowlane i produkty są klasyfikowane w "Euroklasach" (klasyfikacja uznawana we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej).
  • System klasyfikacji (Euroklasy) uwzględnia dwa dodatkowe kryteria: powstanie i rozprzestrzenianie się dymu (S dla dymu) oraz potencjalne stapianie (D dla kropli).