Narzędzia projektowe


Właściwości podano dla:

 • Dwuteowniki I i H ze stali walcowanej na gorąco według normy EN 10365
 • Kątowników równoramiennych i nierównoramiennych wedlug normy EN 10056-1 (włączając kątowniki tył z tyłem)
 • Profili spawanych i profili walcowanych na zimno

w tym właściwości przekroju czynnego.

Dane projektowe przyjęte są zgodnie z następującymi częściami Eurokodu 3 oraz ich krajowymi załącznikami:
EN 1993-1-1: 2005: Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków.
EN 1993-1-5: 2006: Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-5: Blachownice.
EN 1993-1-8: 2005: Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-8: Projektowanie węzłów.
EN 1993-1-3: 2006: Projektowanie konstrukcji stalowych. Dodatkowe zasady dotyczące zimnogiętych elementów i blach (w tym sprostowania, kwiecień 2010 r.)

W przypadkach braku  wyrażeń niezbędnych do oceny danych, podane są odwołania do innych opublikowanych źródeł.

Odporności  na tej stronie zostały obliczone przy użyciu współczynników częściowej rezystancji, podanych w brytyjskich załącznikach krajowych do Eurokodów (NA do BS EN 1993 1 1: 2005 opublikowany w grudniu 2008 r., NA do BS EN 1993 1 5: 2006 opublikowany w maju 2008 r. i NA do BS EN 1993 1 8: 2005 opublikowany w listopadzie 2008 r.). Czynniki częściowe wymieniono w punkcie 5.1. Pozostałe parametry podane w Załączniku Krajowym, które zostały wykorzystane do obliczenia rezystancji poszczególnych części podane są w odpowiednich sekcjach niniejszej strony.

Orange Book

“Orange Book” to zasadnicza pomoc w projektowaniu konstrukcji stalowych.


Zamieszczone  obszerne tablice wytrzymałościowe mają na celu umożliwienie szybkiego wyboru elementów stalowych pod kątem odporności na ściskanie, zginanie i rozciąganie. Zamieszczono również tablice nośności na siły poprzeczne, a także tabele siły osiowej.

W tabelach odzwierciedlone jest przejście branży budowlanej na klasę stali S355 lub gatunki  jej równoważne i przyjęcie ich jako wartość standardową dla zastosowań konstrukcyjnych.  Podczas gdy stal konstrukcyjna o niższych gatunkach może być nadal produkowana na zamówienie, nie ma tabel i zestawień jej właściwości, ponieważ stale konstrukcyjne są aktualnie łatwiej dostępne w klasie S355 lub jej odpowiadającej.

Ponadto podano tabele dla stali o wysokiej wytrzymałości, aby umożliwić projektantom i wykonawcom optymalizację techniczną, środowiskową i ekonomiczną konstrukcji stalowych.


ArcelorMittal Europe jest niekwestionowanym liderem w dostarczaniu stali o wysokiej wytrzymałości do zastosowań budowlanych.

Na niniejszej stronie internetowej pokazano następujące elementy konstrukcyjne:

 • Dwuteowniki I i H walcowane na gorąco, zgodnie z EN 10365
 • Kątowniki równoramienne i nierównoramienne, zgodnie z EN 10056-1 (włączając kątowniki tył z tyłem)
 • Profile spawane  o przekroju w kształcie litery "I"
 • Profile zimnogięte o przekroju w kształcie litery "Z"
 • Profile zimnogięte Sigma.

Oferta produktów stalowych obejmuje:

Dla produktów długich

 • S355 / HISTAR®355 i S460 / HISTAR®460
  Stale HISTAR® są gatunkami stali konstrukcyjnej o małej zawartości węgla, wysokiej wytrzymałości, dobrej udarności, doskonałej spawalności. Gatunki HISTAR® są dostarczane zgodnie z Europejską Oceną Techniczną ETA-10/0156 i są dostępne z minimalną granicą plastyczności 355 lub 460 MPa. W porównaniu do standardowych stali konstrukcyjnych, gatunki HISTAR® mają ulepszone właściwości mechaniczne.  Więcej informacji na temat granic plastyczności znajduje się w uwagach ogólnych S355, S420 i S460 - gatunki stali dla  blach grubych.

Dla produktów płaskich

 • Gatunki stali S355, S420 i S460 dla blach grubych
  Blachy grube o wysokiej wytrzymałości są dostarczane w jakości stali N / NL lub M / ML, w zależności od wymagań dotyczących ich grubości, spawalności i twardości

 • S350GD, S390GD, S420GD, S450 GD i S550 GD dla stali powlekanej metalicznie.

Stal powlekana metalicznie dostarczana jest z powłoką Z - cynkowaną ogniowo, z powłoką ZM-Magnelis®, lub z powłokami wstępnie pomalowanymi.

Dane dotyczące gatunków stali podano zgodnie z normami europejskimi.

ArcelorMittal Europe - Long Products

ArcelorMittal Europe - Flat Products