Steligence® proponuje, aby budynki były rozpatrywane jako zintegrowane, niemal "żywe" jednostki, osadzone w środowisku miejskim. W tym kontekście sugeruje, że szersza i bardziej przejrzysta współpraca między architektami, inżynierami i deweloperami jest niezbędna przy analizie niejednokrotnie konkurujących ze sobą wymagań w zakresie kreatywności, elastyczności, zrównoważonego rozwoju i ekonomii.

W koncepcji Steligence® ujęto szeroką gamę rozwiązań stalowych, gdzie każde z nich oferuje wysoką wartość dodaną, a zastosowane razem stanowią atrakcyjne portfolio, z szeregiem określonych korzyści.Aktualności

Steligence®

Najlepsze w swojej klasie rozwiązania stalowe ArcelorMittal

Budynek to "żywa istota" złożona z wielu różnych elementów. Koncepcja Steligence® proponuje całościowe podejście, dzięki któremu każdy komponent rozpatrywany jest w sposób zintegrowany, rozwiązując w ten sposób podstawowe problemy architektoniczne i konstrukcyjne związane z ekonomią, trwałością, elastycznością i kreatywnością. Przedstawiamy przegląd najlepszych w swojej klasie produktów i rozwiązań stalowych, które są wykorzystywane do realizacji tej koncepcji w budynkach biurowych.


Film Steligence®

Skontaktuj się z nami:


Odpowiedź na wyzwanie

W świecie, podlegającym szybkiemy procesowi urbanizacji, który musi stawić czoła wyzwaniom związanym z klimatem i zasobami, branża budowlana jest liderem w dostarczaniu bezpiecznych i zrównoważonych budynków. Sukces tego przedsięwzięcia wymaga współpracy całej branży i przyjęciu holistycznego, wielokryterialnego podejścia do danych. Steligence® wykazuje ekonomiczne, środowiskowe i społeczne korzyści zastosowania rozwiązań stalowych o wysokiej wartości dodanej, dla wszystkich uczestników procesu budowy.

Steligence® to kompleksowe, oparte na badaniach naukowych rozwiązanie, które umożliwia zainteresowanym stronom z branży architektonicznej, inżynieryjnej i budowlanej możliwość optymalizacji każdego aspektu budynku. Jest to niezbędne narzędzie w dążeniu do zrównoważonego projektowania, zapewniające dogłębne porównanie rozwiązań stalowych z innymi materiałami budowlanymi.