XCarb® Kierunek stal o niskim śladzie węglowym

XCarb® recykling i zasoby odnawialne

Aktualności

XCarb® Kierunek: stal o niskim śladzie węglowym

XCarb® to nowa marka globalnego programu innowacji firmy ArcelorMittal w zakresie produkcji stali, którego celem jest uzyskanie do 2050 roku stali neutralnej pod względem emisji dwutlenku węgla. XCarb® konsoliduje działania związane z produkcją stali oraz wszystkie produkty ArcelorMittal o obniżonej, niskiej i zerowej emisji dwutlenku węgla. Program łączy też szersze inicjatywy i projekty z zakresu ekologicznej innowacji w jeden wspólny wysiłek, którego celem jest osiągnięcie widocznego postępu w kierunku stali neutralnej klimatycznie.

Firma ArcelorMittal jest przekonana, że stal ma do odegrania kluczową rolę w procesie dekarbonizacji i w znacznym stopniu przyczyni się do rozwiązania tego problemu.

Z tego względu ArcelorMittal, jako wiodąca na świecie firma z sektora stalowego, ponosi znaczącą odpowiedzialność za innowacyjność, wdrożenie i pomyślne poprowadzenie inicjatywy mającej na celu otrzymanie czystszego przemysłu stalowego. Inicjatywa osiągnięcia neutralności węglowej do 2050 roku już się rozpoczęła. Firma dostosowała się do paryskich celów klimatycznych i Europejskiego Zielonego Ładu i zobowiązała się do ograniczenia emisji CO2 w Europie o 35% do 2030 roku oraz osiągnięcia neutralności węglowej do 2050 roku.

Firma będzie nadal wprowadzać innowacje, by osiągnąć swoje cele w zakresie dekarbonizacji. Chce również być liderem przemiany branży w kierunku stali neutralnej pod względem emisji dwutlenku węgla. Dysponuje odpowiednią skalą, zasobami, umiejętnościami technologicznymi i ambicjami, by wywierać znaczący wpływ.


Inicjatywy pod marką XCarb®

Firma ArcelorMittal, równolegle z marką XCarb®, uruchomiła trzy inicjatywy XCarb®:  XCarb® recykling i zasoby odnawialne dla wyrobów wytwarzanych w elektrycznym piecu łukowym z wykorzystaniem złomu, certyfikaty stali ekologicznej XCarb® oraz XCarb® fundusz na innowacje.

XCarb® recykling i zasoby odnawialne

Stal XCarb® wytwarzana jest ze stali pochodzącej z recyklingu przy użyciu w 100% odnawialnej energii elektrycznej w elektrycznym piecu łukowym i jest oferowana dla wyrobów długich. Oferta stopniowo jest rozszerzana na produkty płaskie.

Dzięki wykorzystaniu bardzo wysokiej zawartości złomu stalowego oraz energii odnawialnej, produkty XCarb® recykling i zasoby odnawialne charakteryzują się wyjątkowo niskim poziomem emisji CO2, który może wynosić nawet około 300 kg CO2 na tonę gotowej stali, gdy metale stanowią 100% złomu.

Energia elektryczna wykorzystywana w procesie produkcji stali jest niezależnie weryfikowana i posiada "Gwarancję Pochodzenia" potwierdzającą, że pochodzi ona ze źródeł odnawialnych.

Certyfikaty stali ekologicznej XCarb®

Pierwsze w branży certyfikaty ekologicznej stali firmy ArcelorMittal umożliwiają klientom, zgodnie z protokołem w sprawie emisji gazów cieplarnianych (Greenhouse Gas Protocol), wykazanie równoważnej redukcji emisji w ramach zakresu 3. Certyfikaty ekologicznej stali XCarb® zostały opracowane specjalnie dla płaskich wyrobów stalowych firmy ArcelorMittal, produkowanych z rudy żelaza w wielkim piecu.

Inicjatywy firmy ArcelorMittal Europe - Flat Products mające na celu ograniczenie emisji dwutlenku węgla z wielkich pieców obejmują sztandarowe projekty Smart Carbon, takie jak Torero i Carbalyst® oraz wychwytywanie bogatych w wodór gazów odlotowych z procesu stalowniczego i wtłaczanie ich do wielkich pieców w celu ograniczenia zużycia węgla.

Osiągnięte w ten sposób znaczne oszczędności CO2 mogą zostać zsumowane i przekazane klientom w formie certyfikatu, zweryfikowanego przez niezależnego audytora DNV GL.

XCarb® fundusz na innowacje

Firma ArcelorMittal, poprzez fundusz na innowacje XCarb®, inwestuje w przedsiębiorstwa opracowujące przełomowe technologie, które przyspieszą przejście przemysłu stalowego na produkcję stali neutralnej pod względem emisji dwutlenku węgla.

Przełomowe rozwiązania technologiczne są niezbędne na drodze do dekarbonizacji społeczeństwa. Jest niezwykle ważne, aby firma nadal wprowadzała innowacje, a fundusz na innowacje XCarb® jest próbą przyspieszenia tego procesu poprzez wspieranie najlepszych i najbardziej błyskotliwych pomysłów.