Zadowolony klient

Firma Luxtram wyraziła chęć wizyty w hucie ArcelorMittal, by osobiście sprawdzić oferowaną jakość oraz produkty końcowe, które zakład ArcelorMittal Rodange miał im dostarczyć. Dla poparcia wysokiej jakości zapewnionej przy produkcji tych konkretnych szyn, wykonano analizę próbek, tolerancji profilu G i prostoliniowości. Klient był bardzo zadowolony z osiągniętych wyników.  

W hucie Rodange nad realizacją zamówienia pracowało około 30 osób. Liczbę tę można łatwo potroić, jeśli weźmiemy pod uwagę wszystkich pracowników w Luksemburgu, począwszy od początku łańcucha tych dostaw.
 
Pierwsze dostarczone szyny zostały odebrane 21 lutego 2020 roku na placu Place de Paris w Luksemburgu. Kolejne dostawy 4 i 5 marca odebrano na innych ulicach stolicy Wielkiego Księstwa.

Nasze szyny wykonane w Luksemburgu dla Wielkiego Księstwa

Obywatele i pracownicy przygraniczni Wielkiego Księstwa dostrzegają duże zmiany jakie zachodzą w celu poprawy mobilności w Luksemburgu: bezpłatny transport od 1 marca 2020 roku, rozwój sieci autobusowej i przedłużenie linii tramwajowej. Na dostawcę luksemburskiego projektu tramwajowego wybrano hutę Rodange ArcelorMittal, która dostarczy szyny z rowkiem dla odcinków linii biegnących w kierunku stacji.Szyny ArcelorMittal spełniają wymagania Luxtram

W 2016 roku firma Luxtram złożyła większą część zamówienia na odcinek A projektu za granicą. Zamówienie na odcinek B było pierwszym zamówieniem firmy ArcelorMittal Luxembourg otrzymanym od grupy Luxtram. Spłynęło ono w lutym 2019 roku i dotyczyło szyn 54G1 klasy R200 o długości 18 metrów. Zakład w Rodange od ponad trzech lat produkuje szyny z rowkiem o jednej z najlepszych jakości obecnych na rynku. Te wysokie standardy spełniały wymagania luksemburskiego projektu tramwajowego.

Firma ArcelorMittal Rodange dostarczyła szyny do zwrotnic, które zostały wyprodukowane w warsztatach Kihn w Rumelange. Jest to powodem do dumy dla huty i dla wszystkich pracowników współpracujących nad tym projektem.


Tekst: ArcelorMittal Luxembourg, Constructalia
Zdjęcia: ArcelorMittal Luxembourg