Dodatkowe informacje

  • W pierwszej fazie projekty Steelanol i Torero mają ograniczyć do 350 000 ton emisji CO2 rocznie.
  • Poziom redukcji CO2 będzie równoznaczny z emisją gazów cieplarnianych ćwierci miliona pojazdów osobowych jeżdżących przez jeden rok.
  • Firma ArcelorMittal Europe zobowiązała się do ograniczenia emisji CO2 o 30% do 2030 roku, z ambicją, aby do 2050 roku być neutralnym pod względem emisji dwutlenku węgla, zgodnie z unijnym „Zielonym Ładem” oraz porozumieniem paryskim.
  • Inwestycje EBI są wspierane przez energetyczne projekty demonstracyjne InnovFin i finansowane w ramach programu „Horyzont 2020” oraz europejskiego programu finansowania NER 300.

UE wspiera ArcelorMittal przy zwiększaniu inwestycji na przełomowe technologie niskoemisyjne

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI), przy wsparciu Komisji Europejskiej, udzielił firmie ArcelorMittal pożyczki w wysokości 75 mln EUR na budowę dwóch przełomowych projektów w ArcelorMittal Ghent w Belgii. Zakłady przyczynią się do znacznego ograniczenia emisji dwutlenku węgla poprzez przekształcanie odpadów i produktów ubocznych w nowe, wartościowe produkty. Projekty pomogą w opracowaniu technologii wytwarzania stali niskowęglowej, zgodnie z celami Unii Europejskiej w zakresie klimatu.

Przegląd projektów

Steelanol: pokazowy zakład przemysłowy o wartości 165 milionów euro, który będzie wychwytywał gazy odlotowe z wielkiego pieca i biologicznie przekształcał je w etanol. Będzie to pierwszy komercyjny produkt z rodziny Carcelyst® - produktów z recyklingu chemikaliów węglowych ArcelorMittal. Wytworzony etanol będzie można mieszać w celu zastosowania go jako paliwo płynne. Technologia została opracowana przez firmę LanzaTech, z którą ArcelorMittal nawiązał długoterminową współpracę, wspólnie z firmami Primetals i E4tech.

Po zakończeniu budowy, zakład ma wytwarzać rocznie do 80 milionów litrów etanolu odzyskanego z węgla. Nowa instalacja w ciągu najbliższych dwóch lat stworzy, w trakcie budowy, do 500 miejsc pracy, a później od 20 do 30 nowych, stałych miejsc pracy. Projekt ma zostać ukończony w 2022 roku.

Torero: pokazowy zakład o dużej skali i o wartości 50 mln EUR, który będzie przekształcał odpady drzewne w biowęgiel, częściowo zastępując węgiel, który obecnie zasila wielki piec.

W pierwszym etapie zakład w Torero będzie mógł przetworzyć nawet do 60 000 ton odpadów drzewnych na około 40 000 ton biopaliwa rocznie. Objętość ta zostanie podwojona w drugim etapie projektu, po uruchomieniu pierwszego reaktora Torero. Nowa instalacja utworzy około 70 miejsc pracy dla współpracowników zewnętrznych oraz 10 nowych, stałych miejsc pracy przy obsłudze tej instalacji. Zakład, który jest rozwijany we współpracy z firmami Torr-Coal i Renewi, Centrum badawczym Joanneum, Uniwersytetem Graz oraz Politechniką Chalmers, ma być gotowy do końca 2022 roku.

Komentarz do projektów

Ambroise Fayolle, wiceprezes Europejskiego Banku Inwestycyjnego, powiedział: „Nawet w obecnych trudnych czasach Europa utrzymuje ambitne cele klimatyczne, a Europejski Bank Inwestycyjny nadal pozostaje kluczowym partnerem. Oznacza to, w szczególności w przemyśle stalowym, znalezienie nowych sposobów zasilania maszyn i procesów, które są niezbędne do ograniczenia emisji dwutlenku węgla. Dzięki silnemu partnerstwu Komisji Europejskiej bank EBI z przyjemnością wspiera projekty Steelanol i Torero w ich wysiłkach na rzecz opracowania bardziej konkurencyjnych i przyjaznych dla klimatu procesów.”

Mariya Gabriel, europejska komisarz ds. innowacji, badań, kultury, edukacji i młodzieży, powiedziała: „Ta udzielona przez UE pożyczka pozwoli nam wykazać, że europejskie huty mogą być konkurencyjne, a jednocześnie zmniejszać emisję dwutlenku węgla i pomóc nam osiągnąć nasze cele klimatyczne. Co więcej, jeśli zainwestujemy w europejskie badania, edukację i innowacje, możemy wykazać się światowym przywództwem w zabezpieczeniu i wzmocnieniu tych branż oraz związanych z nimi ludzi i społeczności. Wszystko dla dobra przyszłych pokoleń.”

Geert Van Poelvoorde, dyrektor generalny ArcelorMittal Europe - Flat Products, powiedział: „Do tej pory przeznaczyliśmy ponad 250 milionów euro na opracowanie i testowanie technologii, które pomogą uczynić produkcję stali neutralną pod względem emisji dwutlenku węgla. Do tego celu wykorzystaliśmy nasze zaplecze badawczo-rozwojowe na całym świecie. Te dwa projekty to nasze pierwsze wdrożenia nowych, przełomowych rozwiązań na dużą skalę. W ten sposób realizujemy nasze zobowiązania do redukcji emisji dwutlenku węgla i zmiany sposobu produkcji stali. Dzięki wsparciu banku EBI i Komisji Europejskiej możemy rozwijać technologie i przyspieszyć transformację stali na neutralną pod względem emisji dwutlenku węgla. Tym samym możemy odegrać istotną rolę w wspieraniu Europy w osiągnięciu jej zielonych ambicji.”

Jennifer Holmgren, CEO firmy LanzaTech, powiedziała: „Komisja Europejska i bank EBI nadal odgrywają kluczową rolę we wspomaganiu nowej gospodarki węglowej w Europie wspierając innowacyjne projekty. Chemikalia i paliwa płynne, szczególnie w sektorze lotniczym, nadal potrzebują węgla, podczas gdy wytwarzanie energii może i powinno być w pełni dekarbonizowane. Recykling węgla daje nam wybór, skąd pochodzi węgiel w naszych produktach: świeżej skamieliny lub ponownie wykorzystanej emisji dwutlenku węgla. Nasze przełomowe partnerstwo z ArcelorMittal podkreśla ich ciągłe przywództwo w tworzeniu niskoemisyjnej gospodarki w Europie.”

Tekst: ArcelorMittal
Zdjęcia: ArcelorMittal