Wynalezienie inteligentniejszych stali dla lepszego świata

Brian Aranha, wiceprezes i dyrektor ds. strategii, CTO, R&D, CCM, globalnego przemysłu motoryzacyjnego, komunikacji i odpowiedzialności korporacyjnej ArcelorMittal powiedział: „Jako wiodąca firma stalowa na świecie, opracowujemy inteligentniejsze stale dla lepszego świata, ponieważ wierzymy, że zrównoważony rozwój leży u podstaw prowadzenia działalności w przyszłości. Przedłużenie statusu mistrza zrównoważonego rozwoju stali już trzeci rok z rzędu jest potwierdzeniem naszego zaangażowania w uczynienie zrównoważonego rozwoju priorytetem naszej firmy.”

ArcelorMittal zdobył trzeci rok z rzędu tytuł Mistrza Zrównoważonego Rozwoju Stali

ArcelorMittal został uznany przez World Steel Association (worldsteel) za mistrza zrównoważonego rozwoju stali już trzeci rok z rzędu.

Nieprzerwanie doskonałe wyniki

Wyróżnienie za rok 2019 jest potwierdzeniem doskonałych wyników ArcelorMittal jako Mistrza Zrównoważonego Rozwoju Stali. Firma otrzymuje je corocznie od czasu uruchomienia programu w 2017 roku. Otrzymanie tytułu Mistrza Zrównoważonego Rozwoju wyróżnia firmy, które podobnie jak ArcelorMittal, przodują w tworzeniu prawdziwie zrównoważonego przemysłu stalowego. Program ma na celu zachęcenie innych firm hutniczych do zwiększenia wysiłków, ustanowienia wyższych standardów i wykazania silnego zaangażowania w zrównoważony rozwój i gospodarkę o obiegu zamkniętym.

Dążenie do zrównoważonego rozwoju

Przyznane odznaczenie odzwierciedla zaangażowanie ArcelorMittal w działania worldsteel w zakresie zrównoważonego rozwoju. Doceniona została regularna i przejrzysta sprawozdawczość firmy na temat jej wyników środowiskowych, społecznych i ekonomicznych; zobowiązanie firmy do zapewnienia bezpiecznego i zdrowego środowiska pracy dla hutników oraz sukces ArcelorMittal w konkursie Steelie Awards w 2019 roku, w którym to został nagrodzony raport działań firmy na rzecz klimatu w kategorii „Doskonałość w zakresie zrównoważonego rozwoju”.

Worldsteel reprezentuje producentów stali we wszystkich głównych krajach produkujących stal, a także krajowe i regionalne stowarzyszenia przemysłu stalowego oraz instytuty badawcze stali.

Tekst: ArcelorMittal Corporate Communications
Logo: worldsteel