Dostarczone szyny

Cały projekt obejmuje dostawę:

  • 77 400 metrów szyn z hut w Chorzowie i Dąbrowie Górniczej, co odpowiada 3 823 tonom, 
  • 23 500 metrów szyn z rowkiem z huty Rodange, co odpowiada 1 400 tonom.

Ilości te obejmują również dostawę szyn giętych, niezbędnych do wykonywania zakrętów nowej linii tramwajowej. Te zakrzywione szyny zostały wykonane w nowym centrum serwisowym, które funkcjonuje w hucie Rodange od początku 2020 roku.

Szyny ArcelorMittal w ambitnym fińskim projekcie tramwajowym

Jokeri Light Rail, 25-kilometrowa linia tramwajowa zastąpi główną, najbardziej ruchliwą w regionie, linię autobusową 550. Z 25 kilometrów nowej linii 16 kilometrów będzie przebiegać w Helsinkach, a pozostałe 9 w Espoo. Szacuje się, że do 2030 roku z tramwaju Jokeri w dni powszednie będzie korzystać około 91 000 pasażerów. Budżet 25-kilometrowej linii wynosi 386 mln euro. Nowa trasa będzie miała łącznie 33 stacje i zostanie otwarta w czerwcu 2024 roku.


Kompleksowy projekt

Złożoność tego projektu wymaga bezwzględnego przestrzegania terminów realizacji i dostaw. Są to wymagania, którym huty ArcelorMittal są w stanie sprostać pod względem czasu produkcji i dostaw. Każdego tygodnia pewien obszar miasta jest blokowany w celu układania nowych torów. Stawka jest wysoka, ponieważ każde opóźnienie może powodować wiele trudności w realizacji projektu, w którym obecnie uczestniczy ponad 700 pracowników.

Tekst:
ArcelorMittal Luxembourg, Constructalia

Zdjęcia:
ArcelorMittal