"Obiegowa" wizja przyszłości

Relining wielkiego pieca odegra znaczącą rolę w zmniejszeniu emisji CO2 huty i osiągnięciu celów klimatycznych poprzez, na przykład, bardziej efektywne zużycie paliwa. Ponadto, ArcelorMittal Belgia zobowiązuje się do współudziału w realizacji ambitnych celów klimatycznych UE w Zielonego Ładu. Projekt reliningu w Gandawie pomoże w realizacji zobowiązania ArcelorMittal Europe do zmniejszenia emisji CO2 o 30% do 2030 roku, w porównaniu z rokiem 2018. ArcelorMittal jako grupa ma ambicję, aby do 2050 roku być neutralnym klimacztycznie. Działania te są również w pełni zgodne ze strategią grupy ArcelorMittal zawartą w Raporcie działań na rzecz klimatu.

ArcelorMittal Gent w swoich wielkich piecach planuje zastąpić węgiel kopalny ekologicznym, pochodzącym z obiegu zamkniętego węglem oraz ekologicznym wodorem. „Świeże” surowce będą w coraz większym stopniu zastępowane produktami odpadowymi, w sposób opłacalny z punktu widzenia ochrony środowiska i gospodarki. Projekt Torero, który zostanie oddany do użytku w 2022 roku, pozwoli na wstępną obróbkę drewna odpadowego z parków kontenerowych w celu wytworzenia biowęgla nadającego się do procesu wielkopiecowego. Realizowane są również dwa projekty z odpadami z tworzyw sztucznych, które można wtryskiwać do wielkich pieców w postaci proszku lub gazu. Badana jest też możliwość zastąpienia kopalnego węgla wodorem.

Wielki piec przyszłości - ArcelorMittal Belgia

Firma ArcelorMittal Belgia w marcu 2021 roku, po przeprowadzeniu znaczących inwestycji w odnowienie pieca, oficjalnie zainaugurowała swój wielki piec B w Gandawie. Jest to jeden z najnowocześniejszych i najbardziej wydajnych wielkich pieców na świecie, zarówno pod względem produktywności, jak i emisji CO2.

 

Produkcja stali w sercu gospodarki obiegu zamkniętego

Nowy wielki piec, któremu nadano optymalny kształt, został całkowicie odnowiony i wyposażony w najnowocześniejsze systemy automatyki. Inwestycja ta w jeszcze większym stopniu umożliwi produkcję stali w centrum gospodarki obiegu zamkniętego. Pomoże też firmie obniżyć emisje CO2 i osiągnąć cele klimatyczne, dzięki bardziej efektywnemu zużyciu paliwa, recyklingowi odpadów drzewnych oraz wtryskiwaniu gazów odlotowych oraz odpadowych tworzyw sztucznych.

Najnowocześniejsza technologia

W ramach inwestycji zoptymalizowano projekt wielkiego pieca, aby proces produkcji wielkopiecowej był bardziej wydajny. Zespoły ekspertów z centrów badawczo-rozwojowych ArcelorMittal w Hiszpanii i Francji ściśle współpracowały z ArcelorMittal Gent. Dzięki technologii reliningu wielki piec B jest obecnie jednym z najbardziej zaawansowanych na świecie wielkich pieców o niezrównanej wydajności. Dział Informatyki Przemysłowej, Automatyki i Modelowania huty kierował aspektem automatyzacji projektu. W ramach projektu nastąpiło przejście na nową platformę PLC z nowoczesnym interfejsem użytkownika i rozbudowanym zapleczem diagnostycznym (na podstawie pomiaru temperatury, ciśnienia itp.). Aspekty bezpieczeństwa zostały również gruntownie zrewidowane i ulepszone. Co więcej, wdrożono nową infrastrukturę sieciową, dostosowano oprogramowanie komputerowe do obróbki oraz zoptymalizowano modele pod kątem sterowania nowym wielkim piecem. Do reliningu wielkiego pieca zużyto około 5000 ton stali i 3000 ton materiału ogniotrwałego oraz położono 265 kilometrów kabli elektrycznych.

Tekst:
ArcelorMittal Bielgia
Constructalia

Zdjęcia:
ArcelorMittal Belgia