Nowy Europejski Przewodnik Techniczny dotyczący stosowania stali o zwiększonej odporności na warunki atmosferyczne w konstrukcjach mostowych

Europejska Konwencja Konstrukcji Stalowych (ECCS) opublikowała nowy Europejski Przewodnik Techniczny dotyczący stosowania stali o zwiększonej odporności na warunki atmosferyczne w konstrukcjach mostowych.

Kluczowe aktualizacje

Mosty są istotnym elementem europejskiej infrastruktury transportowej. Odgrywają one również ważną rolę w łączeniu krajów oraz reprezentowaniu kultur, a także funkcjonują jako punkty orientacyjne. Zasadniczo, stal o zwiększonej odporności na warunki atmosferyczne stosowana w konstrukcji mostów zapewnia największe korzyści pod względem kosztów i ochrony środowiska, przy zachowaniu podobnych właściwości mechanicznych jak w przypadku stali konstrukcyjnej.

Niniejszy przewodnik techniczny stanowi aktualizację przewodnika projektowego ECCS z 2001 roku - „Zastosowanie stali o zwiększonej odporności na warunki atmosferyczne w mostach”. W ciągu ostatnich 20 lat Eurokody stały się uznawane w całej Europie. Ponadto weszło w życie wiele innych norm dotyczących konstrukcji ze stali samopatynującej. Dzięki projektom badawczym oraz praktycznemu zastosowaniu zgromadzono obszerne nowe informacje na temat stali o zwiększonej odporności na warunki atmosferyczne. W związku z tym nowy Europejski Przewodnik Techniczny dotyczący zastosowania stali o zwiększonej odporności na warunki atmosferyczne w budowie mostów zawiera wiele istotnych informacji. Przewodnik można bezpłatnie pobrać w wersji elektronicznej tutaj.

Tekst:
Constructalia

Zdjęcia:
ArcelorMittal Europe
Xavier Font Solà
ECCS