TTV (Thickness Toughness Validator): narzędzie do potwierdzenia wybranej wytrzymałości podłoża w odniesieniu do jego grubości oraz warunków projektowych w oparciu o normę EN 1993-1-10

TTV (Thickness Toughness Validator) to narzędzie opracowane wewnętrznie przez ArcelorMittal Steligence® Engineering. Jest to proste narzędzie do wyboru wytrzymałości podłoża, zgodnie z zaleceniami i wymaganiami normy EN 1993-1-10. Norma ta zawiera wytyczne projektowe dotyczące doboru stali pod kątem odporności na pękanie, narzucając maksymalne grubości w zależności od materiału, temperatury i poziomu obciążenia. Metoda uproszczona (EN 1993-1-10, punkt 2.3) opiera się na prostym sprawdzeniu tabelarycznym. Jest to metoda ogólna, dlatego opiera się ona na bezpiecznych założeniach, które nie zawsze odpowiadają konkretnym specyfikacjom projektu. Została zatem wdrożona metoda zaawansowana (EN 1993-1-10, klauzula 2.4), oparta na bardziej zaawansowanych technikach mechaniki pękania. Ma ona na celu przeprowadzenie dokładniejszej  kontroli i  uzyskanie bardziej szczegółowych wyników. Narzędzie to jest w całości oparte na metodach Eurokodu i ich zastosowaniu. W związku z tym metoda zaawansowana zapewni takie same wyniki, jak tabele metody uproszczonej, jeśli zostaną wprowadzone te same założenia. Razem z narzędziem użytkownik może pobrać przewodnik oraz przykłady walidacji (pliki znajdują się w folderze pobrania). 

 

Opublikowano: 14 września 2023

Celem tego narzędzia jest rozpowszechnianie wiedzy i technik projektowania konstrukcji w zakresie, który jest często mniej znany projektantom. Dzięki TTV proces weryfikacji detali stalowych, zgodnie z wymaganiami wytrzymałościowymi, będzie łatwiejszy i przyspieszy proces projektowania. Co więcej, TTV zawiera zaawansowane metody dozwolone przez normy projektowe, dając użytkownikowi dodatkowy wybór metod weryfikacji.

Dział inżynieryjny Steligence® to zespół ekspertów w dziedzinie konstrukcji stalowych, których zadaniem jest wspieranie projektantów w różnorodnych zagadnieniach. Z zespołem można skontaktować się pod adresem: steligence.engineering@arcelormittal.com

Tekst:
ArcelorMittal Steligence®
Constructalia

Zdjęcia:
ArcelorMittal Steligence®