Gatunki stali

Stale konstrukcyjne w gatunku S420GD-HyPer® + Magnelis®

Stale konstrukcyjne w gatunku S420GD-HyPer® + Magnelis® są częścią oferty Magnelis®.

Są głównie stosowane w:

  • profilach konstrukcyjnych lub niekonstrukcyjnych i profilach dachowych stosowanych w budownictwie
  • konstrukcjach instalacji fotowoltaicznych na farmach solarnych.

Dane techniczne

Stal Magnelis® to płaski produkt ze stali węglowej, powleczony obustronnie stopem cynkowo-aluminiowo-magnezowym. Stop ten, składający się z 93,5% cynku, 3,5% aluminium i 3% magnezu, jest nakładany w procesie ciągłego cynkowania ogniowego. Ten optymalny skład chemiczny został wybrany, aby zapewnić najlepsze rezultaty pod względem odporności na korozję.

Gatunki te mają dodatkowe wymagania techniczne w porównaniu z normą EN 10346: 2015 oraz spełniają wymagania dotyczące ciągliwości określone w Eurokodzie 3, część 1.1:

  • Minimalne wydłużenie proporcjonalne 15% (co odpowiada 13% A80 dla grubości poniżej 3 mm)
  • Maksymalne odkształcenie plastyczne co najmniej 15 razy większe niż odkształcenie sprężyste
  • Stosunek minimalnej wytrzymałości na rozciąganie do minimalnej granicy plastyczności większy niż 1.1.

Właściwości mechaniczne:

Norma EN Oznaczenie Kształt Grubość Re Rm A80
  EN 10027-1 EN 10027-2   (mm) (MPa) (MPa) (%)
    S420GD-HyPer® + Magnelis®   L 0.5-0.7 420-520 480-620 ≥15
0.7-3
3-6
  T 0.5-0.7 460-560 500-640 ≥15
0.7-3
3-6

Właściwości chemiczne:

Norma EN Oznaczenie Grubość C Mn P S Si Al Nb Ti
   EN 10027-1 EN 10027-2 (mm) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%)  (%)
   S420GD-HyPer® + Magnelis®   0.5-6 ≤ 0.20 ≤ 1.70 ≤ 0.100 ≤ 0.02 ≤ 0.060 ≥0,02 ≤ 0.006 ≤ 0.12

Powłoka metaliczna:

Norma EN Oznaczenie Masa powłoki (obustronnie) Grubość powłoki (µm na stronę)*
    (g/m²)  
EN 10346 S420GD-HyPer® + Magnelis® ZM120 120 10
ZM175 175 14
ZM200 200 16
ZM250 250 20
ZM310  310  25
ZM430  430  35