Gatunki stali

Stale konstrukcyjne w gatunku S355

Stale konstrukcyjne są stosowane głównie w szeroko pojętym budownictwie.

Dane techniczne

Stale konstrukcyjne w gatunku S355 to stale węglowo-manganowe, o gwarantowanych minimalnych właściwościach mechanicznych i zadowalającej ciągliwości.

Stale konstrukcyjne zapewniają dobrą spawalność we wszystkich konwencjonalnych procesach spawania. Oprócz doskonałych właściwości mechanicznych, stale konstrukcyjne mają zadowalające wartości udarności, szczególnie w przypadku +N lub +M.

Warunki dostawy:

Od 1 lipca 2013 r. rozporządzenie w sprawie wyrobów budowlanych (rozporządzenie (UE) nr 305/2011 - CPR) wymaga, aby oznakowanie CE było umieszczane na wszystkich produktach dostarczanych zgodnie z normą zharmonizowaną. Oznakowanie CE, w przypadku zastosowań określonych w normie, gwarantuje właściwości opisane w deklaracji właściwości użytkowych produktu (DoP), przedłożonej przez producenta. Wszystkie stale opisane w tym dokumencie są zgodne z tym rozporządzeniem.

Właściwości mechaniczne:

Normy
EN
Oznaczenie Kształt Grubość Re Rm A 5.65√So KV 20°C KV 0°C KV -10°C KV -20°C KV -30°C KV -40°C
KV -50°C
  EN 10027-1 EN 10027-2   (mm) (MPa) (MPa) (%) (J) (J) (J) (J) (J)  (J) (J)
EN 10025-2 S355                     L 5-120         JR J0    J2                                                    
≥27 27 ≥27
                  K2
≥40
T 5-16 ≥355 470-630 ≥20                            
16-40 ≥345
40-63 ≥335 ≥19
63-80 ≥325 ≥18
80-100 ≥315
100-120 ≥295 450-600
EN 10025-3 S355N 1.0545 L 5-120 - - - ≥55 ≥47 ≥43 ≥40
T 5-16 ≥355 470-630 ≥22 ≥31 ≥27 ≥24 ≥20
16-40 ≥345
40-63 ≥335
63-80 ≥325 ≥21
80-100 ≥315
100-120 ≥295 450-600
S355NL 1.0546 L 5-100 - - - ≥63 ≥55 ≥51 ≥47 ≥40 ≥31 ≥27
T 5-16 470-630 ≥22 ≥40 ≥40 ≥34 ≥30 ≥27 ≥23 ≥20 ≥16
16-40
40-63
63-80 ≥21
80-100
EN 10025-4 S355M 1.8823 L 5-60  - - -  ≥55 ≥47 ≥43 ≥40       
T 5-16 ≥355 470-630  ≥22  ≥31 ≥27 ≥24 ≥20
16-40 ≥345
40-60 ≥335 450-610
S355M 1.8834 L 5-50 - - - ≥63 ≥55 ≥51 ≥47 ≥40 ≥31 ≥27
T 5-16 ≥355 470-630 ≥22 ≥40 ≥34 ≥30 ≥27 ≥23 ≥20 ≥16
16-40 ≥345
40-50 ≥335 450-610

 

Właściwości chemiczne:

Norma
EN
Oznaczenie Grubość  C (%) Mn (%) P (%)  S (%) Si (%) Al (%) Cu (%) Cr (%) Ni (%) Nb (%) V (%) Ti (%) N (%) Ceq (%) Mo (%)
   EN 10027-1 EN 10027-2  (mm)                
EN 10025-2  S355JR 1.0045 5-30 ≤0.24 ≤1.6 ≤0.035 ≤0.035 ≤0.55   ≤0.55           ≤0.012 ≤0.45  
30-120                           ≤0.47  
S355J0 1.0553 5-30 ≤0.20 ≤1.6 ≤0.030 ≤0.030 ≤0.55   ≤0.55           ≤0.012 ≤0.45  
30-120 ≤0.22                         ≤0.47  
S355J2+N 1.0577 5-30 ≤0.20 ≤1.6 ≤0.025 ≤0.025 ≤0.55   ≤0.55           - ≤0.45  
30-120 ≤0.22                         ≤0.47  
S355J2 1.0577 5-30 ≤0.20 ≤1.6 ≤0.025 ≤0.025 ≤0.55   ≤0.55           - ≤0.45  
30-120 ≤0.22                         ≤0.47  
S355K2+N 1.0596 5-30 ≤0.20 ≤1.6 ≤0.025 ≤0.025 ≤0.55   ≤0.55           - ≤0.45  
30-120 ≤0.22                         ≤0.47  
S255K2 1.0596 5-30 ≤0.20 ≤1.6 ≤0.025 ≤0.025 ≤0.55   ≤0.55           - ≤0.45  
30-120 ≤0.22                         ≤0.47  
EN 10025-3 S355N 1.0545 5-63 ≤0.20 0.90-1.65 ≤0.030 ≤0.025 ≤0.50 ≥0.020 ≤0.55 ≤0.30 ≤0.50 ≤0.050 ≤0.12 ≤0.050 ≤0.015 ≤0.43 ≤0.10
63-120                           ≤0.43  
S355NL 1.0546 5-63 ≤0.18 0.90-1.65 ≤0.025 ≤0.020 ≤0.50 ≥0.020 ≤0.55 ≤0.30 ≤0.50 ≤0.050 ≤0.12 ≤0.050 ≤0.015 ≤0.43 ≤0.10
63-120                           ≤0.43  
EN 10025-4 S355M 1.8823 5-40 ≤0.14 ≤1.60 ≤0.030 ≤0.025 ≤0.50 ≥0.020 ≤0.55 ≤0.30 ≤0.50 ≤0.050 ≤0.10 ≤0.050 ≤0.015 ≤0.39 ≤0.10
40-60                           ≤0.40  
S355ML 1.8834 5-40 ≤0.14 ≤1.60 ≤0.025 ≤0.020 ≤0.50 ≥0.020 ≤0.55 ≤0.30 ≤0.50 ≤0.050 ≤0.10 ≤0.050 ≤0.015 ≤0.39 ≤0.10
40-50                           ≤0.40