Gatunki stali

Gatunki stali konstrukcyjnych o wysokiej wytrzymałości S460

Stale konstrukcyjne w gatunku S460 są drobnoziarnistymi, spawalnymi stalami konstrukcyjnymi o wysokiej wytrzymałości.

Dane techniczne

Każdy gatunek ma gwarantowane właściwości udarności w temperaturze -20 ° C (gatunki N lub M) lub w zastosowaniach w niskich temperaturach, w temperaturze -50 ° C (gatunki NL lub ML).

Stal drobnoziarnista konstrukcyjna spawalna o wysokiej wytrzymałości zapewnia dobrą spawalność we wszystkich konwencjonalnych procesach spawania.

Stale te stosowane są w elementach spawanych, które muszą wytrzymywać duże naprężenia. Typowe zastosowania to mosty, konstrukcje o dużej rozpiętości, budynki wysokie i inne konstrukcje architektoniczne.

Od 1 lipca 2013 r. rozporządzenie w sprawie wyrobów budowlanych (rozporządzenie (UE) nr 305/2011 - CPR) wymaga, aby oznakowanie CE było umieszczane na wszystkich produktach dostarczanych zgodnie z normą zharmonizowaną. Oznakowanie CE, w przypadku zastosowań określonych w normie, gwarantuje właściwości opisane w deklaracji właściwości użytkowych produktu (DoP), przedłożonej przez producenta. Wszystkie stale opisane w tym dokumencie są zgodne z tym rozporządzeniem.

Właściwości mechaniczne:

Normy
EN
Oznaczenie Kształt Grubość Re Rm A 5.65√So KV 20°C KV 0°C KV -10°C KV -20°C KV -30°C KV -40°C
KV -50°C
  EN 10027-1 EN 10027-2   (mm) (MPa) (MPa) (%) (J) (J) (J) (J) (J)  (J) (J)
EN 10025-3 S460N 1.8901 L 5-80 - - - ≥ 55 ≥ 47 ≥ 43 ≥ 40      
T 5-16 ≥ 460 540-720 ≥ 17 ≥ 31 ≥ 31 ≥ 24 ≥ 20      
16-40 ≥ 440      
40-63 ≥ 430      
63-80 ≥ 410      
S460NL 1.8903 L 5-80     ≥ 16 ≥ 63 ≥ 55 ≥ 51 ≥ 47 ≥ 40 ≥ 31 ≥ 27
T 5-16 ≥ 460 540-720 ≥ 17   ≥ 40    ≥ 34    ≥ 30  ≥ 27 ≥ 23 ≥ 20 ≥ 16
16-40 ≥ 440
40-63 ≥ 430
63-80 ≥ 410 ≥ 16
EN 10025-4 S460M   1.8827   L 5-40       ≥ 55 ≥ 47 ≥ 43 ≥ 40          
5-16  ≥ 460 540-720 ≥ 17 ≥ 31 ≥ 27  ≥ 24 ≥ 20
16-40 ≥ 440
S460ML   1.8838   L 5-40       ≥ 63 ≥ 55 ≥ 51 ≥ 47  ≥ 40 ≥ 31 ≥ 27
  5-16 ≥ 460 540-720 ≥ 17 ≥ 40 ≥ 34 ≥ 30 ≥ 27 ≥ 23 ≥ 20 ≥ 16
16-40 ≥ 440

Właściwości chemiczne:

Normy
EN
Oznaczenie Grubość  C (%) Mn (%) P (%)  S (%) Si (%) Al (%) Cu (%) Cr (%) Ni (%) Nb (%) V (%) Ti (%) N (%) Ceq (%) Mo (%)
  EN 10027-1 EN 10027-2 (mm)                              
 EN 10025-3 S460N 1.8901  5-63 ≤0.20 1-1.70 ≤0.030 ≤0.025 ≤0.60 ≥0.020 ≤0.55 ≤0.30 ≤0.80 ≤0.050 ≤0.20 ≤0.050 ≤0.025 ≤0.53 ≤0.10
63-80                           ≤0.54  
S460NL 1.8903 5-63 ≤0.20 1-1.70 ≤0.025 ≤0.020 ≤0.60 ≥0.020 ≤0.55 ≤0.30 ≤0.80 ≤0.050 ≤0.20 ≤0.050 ≤0.025 ≤0.53 ≤0.10
63-80                           ≤0.54  
EN 10025-4 S460M 1.8827 5-16 ≤0.16 ≤1.70 ≤0.030 ≤0.025 ≤0.60 ≥0.020 ≤0.55 ≤0.30 ≤0.80 ≤0.050 ≤0.12 ≤0.050 ≤0.025 ≤0.45 ≤0.20
16-40                           ≤0.46  
S460ML 1.8838 5-16 ≤0.16 ≤1.70 ≤0.025 ≤0.020 ≤0.60 ≥0.020 ≤0.55 ≤0.30 ≤0.80 ≤0.050 ≤0.12 ≤0.050 ≤0.025 ≤0.45 ≤0.20
16-40                           ≤0.46