Rozwiązania według

Typu obiektów

Oferta produktów ArcelorMittal zapewnia niezawodne rozwiązania dla konkretnych, wymienionych powyżej, wymagań:

  • Pełna gama rozwiązań konstrukcyjnych, w tym wysoce wytrzymałe gatunki stali, takie jak kształtowniki Histar®, blachy grube Amstrong® oraz blachy gorącowalcowane
  • Powlekana organicznie stal Granite® HDS lub HDX zapewniająca trwałość oraz estetykę elewacji i pokryć dachowych
  • Stal powlekana metalicznie Magnelis® do zastosowań wewnętrznych oraz elementów wyposażenia, takich jak np. korytka kablowe instalowane w trudnych i agresywnych środowiskach
  • Pełna oferta płyt warstwowych z wełną mineralną, takich jak Promistyl® - potrafiących spełniać wszelkie wymagania przeciwogniowe, odpornościowe i w zakresie izolacji termicznej
  • Rozbudowana oferta profili i materiałów elewacyjnych, dopasowana do konkretnych projektów architektonicznych.

Utylizacja odpadów

Idea zrównoważonego rozwoju znacznie wpłynęła na sposób, w jaki zarządza się odpadami. Zmniejszenie ich ilości i odpowiednie nimi zarządzanie to główne wyzwania dla środowiska. W większości krajów europejskich zakłady przetwarzania śmieci korzystają z innowacyjnych rozwiązań, które usprawniają proces unieszkodliwiania odpadów - od recyklingu poprzez spalanie i przekształcanie ich w energię, używaną jako ekologiczny odpowiednik paliw kopalnych.

Zakłady utylizacji i spalania śmieci są bardzo wymagającymi budowlami pod kątem wymogów dotyczących wydajności i bezpieczeństwa. Ponadto stają się one coraz wymagające pod względem architektonicznym, gdyż budowane są zazwyczaj bardzo blisko gęsto zaludnionych obszarów miejskich.

Rozwiązania według

Zastosowania