Więcej informacji

o grodzicach

Oprogramowanie do oceny trwałości grodzic: dostępna wersja 4.1

Wersja 4.1 Durability została wydana w styczniu 2023 roku, ale ze względu na niedawne poważne zmiany w jednym z modułów programu, poprawiona wersja 4.1 została uruchomiona w lipcu 2023 roku. Durability to darmowe oprogramowanie, które ułatwia wybór stalowych grodzic, biorąc pod uwagę trwałość stali w różnych środowiskach, a także żywotność konstrukcji.

Jest to proste i niezwykle użyteczne narzędzie do projektowania według Eurokodu 3 - Część 5 (EN 1993-5) lub w oparciu o metodę projektowania z dopuszczalnym naprężeniem (ASD). Użytkownik musi jedynie wprowadzić momenty zginające, siły ścinające, ugięcia itp., które inżynier obliczył za pomocą oprogramowania geotechnicznego.

 

Opublikowano: 25 lipca 2023

Kluczowe nowe funkcje

W najnowszej wersji 4.1 zostały dodane nowe funkcje, a istniejące zostały ulepszone. Nową, ważną funkcją jest możliwość przeprowadzenia oceny cyklu życia (LCA), w której użytkownik może dostosować wskaźniki ponownego wykorzystania i recyklingu do konkretnego projektu. Jest to obecnie pierwsze oprogramowanie na świecie, które potrafi wykonać takie obliczenia poprawnie dla stalowych grodzic - bez potrzeby bycia ekspertem.

Nowe funkcje obejmują:

  • Możliwość analizy kilku scenariuszy w jednym pliku: Przykładowo, pozwala to użytkownikowi porównać rozwiązanie z przekrojem typu Z do przekroju typu U lub przeprowadzić analizę wrażliwości na kluczowe parametry, takie jak gatunki stali lub współczynniki korozji;
  • Optymalizacja ściany głównej i opcjonalnie ściany kotwiącej, na wielu wysokościach: Użytkownik może teraz zweryfikować grodzice na różnych wysokościach w jednym pliku, importując dane z pliku tekstowego (określony format) lub wprowadzając dane ręcznie;
  • Grodzice mogą być podzielone na liczne strefy ekspozycji, aby uwzględnić różne straty grubości stali w każdej strefie;
  • Ocena cyklu życia (LCA): Można przeprowadzić wiele scenariuszy opartych na środowiskowych deklaracjach produktów (EPD) firmy ArcelorMittal - użytkownik może dostosować wskaźniki ponownego wykorzystania i recyklingu do konkretnego projektu;
  • Projektowanie prętów, śrub i płyt dla ścian kotwionych zgodnie z normą EN 1993-5 oraz dla grodzic typu Z, zgodnie z dedykowaną metodą projektowania opracowaną we współpracy z niemieckim producentem Anker Schroeder. Jest to unikalna funkcja dostępna wyłącznie w Durability!
  • Został ulepszony wydruk wyników.

Pobierz bezpłatnie Durability 4.1 na naszej stronie Oprogramowanie.

Tekst:
ArcelorMittal Sheet Piling
Constructalia

Zdjęcia:
ArcelorMittal Sheet Piling
ArcelorMittal