Grodzice

Wyroby długie


Grodzice ArcelorMittal

Dane techniczne

Grodzice i produkty na fundamenty są wytwarzane zgodnie z normami europejskimi, ale mogą być również dostarczane zgodnie z innymi normami międzynarodowymi (np. ASTM).

Firma ArcelorMittal Sheet Piling oferuje kompletny pakiet rozwiązań obejmujący akcesoria (takie jak materiał kotwiący, walce, pale prefabrykowane czy oczepy pali) oraz pełne wsparcie techniczne od koncepcji projektu po ostateczny proces instalacji. Dostępne są również inne funkcje i usługi, takie jak produkcja specjalna, powłoki lub materiały uszczelniające dla zamków. Firma ArcelorMittal Sheet Piling może również dostarczyć wyroby i rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta, które najlepiej odpowiadają szczególnym wymogom projektu.


Aktualności


Ekonomiczne, odporne i zrównoważone

Oferta grodzic ArcelorMittal jest odpowiednia do szybkiego budowania niezawodnych i ekonomicznych konstrukcji. Grodzice charakteryzują się doskonałymi właściwościami profili, takimi jak wysoki stosunek wskaźnika wytrzymałości do ciężaru oraz wysoki moment bezwładności.

Stalowe grodzice oferują znaczące korzyści w następujących zastosowaniach:

Transport wodny: Ścianki nabrzeżne wykonane z grodzic stalowych umożliwiają do 20% szybszą budowę i do 15% niższe koszty w porównaniu z materiałami alternatywnymi. Stal jest wybierana jako materiał do budowy falochronów, śluz i kanałów. Dzięki wewnętrznej ciągliwości stali, rozwiązania z zastosowaniem ścianek szczelnych, w połączeniu z nowoczesnymi metodami projektowania opartymi na właściwościach, pomagają w projektowaniu i optymalizacji bezpiecznych portów na obszarach sejsmicznych.

Ochrona przed zagrożeniami: Wały przeciwpowodziowe oraz bariery przeciwpowodziowe i przeciwerozyjne wykonane z grodzic stalowych są jednym z najbardziej efektywnych sposobów ochrony przed powodziami i podnoszącym się poziomem morza, przynosząc oszczędności sięgające 40%.

Infrastruktura komunikacyjna: Mosty zespolone z przyczółkami z grodzic stalowych wymagają do 10% krótszego czasu budowy i charakteryzują się do 15% mniejszym wpływem ekonomicznym przez cały okres ich eksploatacji. Ścianki szczelne z grodzic stalowych w dwu- lub trzypoziomowych parkingach podziemnych są do 50% bardziej opłacalne niż ściany wykonane z materiałów alternatywnych. Oferują również znacznie krótszy czas realizacji.

Ochrona środowiska: Grodzice stalowe wykorzystywane są jako tymczasowe i stałe ściany oporowe przy przekształcaniu składowisk odpadów, rekultywacji zanieczyszczonej gleby, oczyszczaniu koryt rzek oraz ograniczaniu emisji zanieczyszczeń.

Grodzice firmy ArcelorMittal mogą być wykorzystane ponownie do dziesięciu razy, zanim zostaną poddane recyklingowi w procesie produkcji stali opartym na EAF (Electric Arc Furnace), co czyni je jednym z najbardziej zrównoważonych materiałów budowlanych. Dzięki nowym markom grodzic EcoSheetPile™ i EcoSheetPile™ Plus, firma ArcelorMittal Sheet Piling oferuje stalowe grodzice o znacznie obniżonej emisji dwutlenku węgla. Produkowane są w procesie EAF z wykorzystaniem stali pochodzącej w 100% z odzysku, nadającej się do recyklingu i ponownego wykorzystania, a także - w przypadku EcoSheetPile™ Plus - z wykorzystaniem w 100% energii odnawialnej z potwierdzoną zewnętrznie Gwarancją Pochodzenia. Obie marki posiadają specjalne deklaracje EPD, zweryfikowane przez niezależne instytucje.


XCarb® recykling i zasoby odnawialne

Skontaktuj się z nami: