Wieże kratowe ze stalowymi kątownikami ArcelorMittal dla połączenia elektroenergetycznego Polska-Litwa

Projekt budowy połączenia energetycznego Polska – Litwa jest kluczowym elementem w tworzeniu wspólnego europejskiego rynku energii. Firma ArcelorMittal dostarczyła stal na konstrukcję wież kratowych linii transmisyjnej na odcinku 112 km od polskiego miasta Ełk do granicy z Litwą.

Szczegółowe informacje

Zapewnienie i zabezpieczenie dostaw energii

Celem powstania nowej linii energetycznej jest połączenie systemów przesyłowych Polski i Litwy w celu poprawy efektywności funkcjonowania i rozwoju rynku energii, ograniczenia izolacji poszczególnych regionów, jak również wzmocnienia bezpieczeństwa dostaw energii. Projekt obejmuje również wzmocnienie i modernizację sieci przesyłowej w północno-wschodniej Polsce, aby zapewnić wyższą jakość i niezawodność dostaw energii elektrycznej do konsumentów i wzmocnić bezpieczeństwo dostaw energii. W przyszłości pozwoli to na integrację sieci energetycznych wszystkich państw bałtyckich z systemami krajów Europy Zachodniej, tworząc tzw. Pierścień Bałtycki.

Cały projekt obejmie budowę czterech nowych napowietrznych energetycznych linii przesyłowych 400 kV o łącznej długości 400 km i 7 stacji elektroenergetycznych (5 nowych i 2 istniejących, które zostaną zmodernizowane). Koszt inwestycji na terenie Polski wyniesie w sumie 1,8 mld PLN. Projekt jest finansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Po stronie litewskiej linia przesyłowa ciągnie się od granicy z Polską do miasta Alytus.

Wieże transmisyjne ze stalowymi kątownikami ArcelorMittal

Firma ArcelorMittal dostarczyła stal konstrukcyjną do budowy słupów kratowych na odcinku 112 km między polską elektrownią Ełk Bis a granicą państwa. Ta dwutorowa linia przebiega przez teren 10 gmin, 4 powiatów i 2 województw w Polsce i łączy się z systemem przesyłowym Litwy, ciągnąc się na ziemi litewskiej przez kolejne 50 km, aż do elektrowni w Alytus.

Firma ArcelorMittal działała w ścisłej współpracy z firmą inżynieryjną Energoprojekt Kraków S.A.. Wspólnie została opracowana nowa linii słupów dedykowanych do przekraczania dużych odległości o nazwie EA-33. Nowa seria słupów zakłada wykorzystanie dużych kątowników równoramiennych L300, produkowanych w zakładzie ArcelorMittal Differdange w Luksemburgu. Firma ArcelorMittal dostarczyła w sumie 1 200 ton kątowników L300 i kolejne 18 000 ton różnych profili stalowych, w tym także kątowników, niezbędnych do budowy słupów nośnych wież.

W projekcie wykorzystano 298 wież kratowych z serii EA-33. Wysokość wież waha się od 70 do 90 metrów. Waga pojedyńczych słupów natomiast waha się od 21 do 110 ton.

Największe słupy składają się z ponad 20 ton kątowników L300, które są głównie wykorzystane do budowy dolnych części słupów, na które nacisk jest największy.

Odległość pomiędzy słupami (tzw. rozpiętość przęsła) wynosi ok. 350-450 metrów, a przewody fazowe są zainstalowane na minimalnej wysokości 13,4 metrów. Wysokość ta pozwala na bezpieczną pracę nawet dużych maszyn rolniczych. Pas technologiczny linii zasilającej to 70 metrów, 35 metrów w obie strony od osi linii. Użytkowanie gruntów w tym obszarze jest ograniczone.

Budowa odcinka Ełk Bis – granica RP rozpoczęła się w 2013 roku i została oddana do eksploatacji w listopadzie 2015 roku.

Szczegóły projektu

 • Polska
 • 2013 - 2015
 • Biuro inżynieryjne:
  Energoprojekt Krakow SA
 • Kient:
  Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
 • Wykonawca:
  ENPROM Sp z o.o. & IDS-BUD S.A.
 • Zdjęcia:
  Krzysztof Chrobak/LitPol Link Sp. z o.o.