Caïman® w inspirowanym otaczającą przyrodą projekcie elektrociepłowni AlbaPower

Projekt elektrociepłowni powstał na zlecenie Albapower S.p.A., firmy zajmującej się produkcją energii i dostarczaniem ciepła miastu Alba. Budowę poprzedziła dogłębna analiza projektu pod kątem estetyki. Do wykonania fasady wybrano panele elewacyjne Caïman® firmy ArcelorMittal, które uwzględniły dążenie architektów do zintegrowania projektu z otaczającym go falistym terenem zielonym.

Szczegółowe informacje

Elektrownia

Instalacja składa się z turbiny na gaz, będącej w stanie wydzielić moc elektryczną 50 MW. Jej konstrukcja pozwala na znaczne ograniczenie emisji zanieczyszczeń w stosunku do tradycyjnego rozwiązania. Centrala składa się z czterech zbiorników do magazynowania gorącej wody. Pozwalają one na regulowanie obciążenia termicznego sieci ciepłowniczej.

Elekrociepłownia, zlokalizowana w pobliżu historycznego centrum, powstała w odpowiedzi na nowe zapotrzebowanie energetyczne Alby i jej przemysłu. Stała się przedmiotem szczegółowych badań dotyczących zintegrowania jej ze środowiskiem naturalnym okolicy tak, by w jak najbardziej efektywny sposób ukryć tę przemysłową konstrukcję składającą się z prefabrykowanej konstrukcji wykonanej z cementu zbrojnego, i jak już wspomniano, z czterech zbiorników na wodę.

W projekcie  zostało wzięte pod uwagę pagórkowate ukształtowanie okolicy: łagodność wzgórz odzwierciedlają prostolinijne i łukowe żagle, które jak podwójna membrana pokrywają zakład. Bliskość rzeki Tanaro jest kolejnym, charakteryzującym tę okolicę elementem, którym inspirowano się podczas projektowania elektrowni. Wybór padł na kolory: zielony (jak otaczająca roślinność) dla górnych części konstrukcji oraz niebieski (jak niebo), do ukoronowania budowli.

Stalowa fasada

Przy wyborze materiałów na elewację budynku architekci dążyli do tego, aby zewnętrzna osłona była lekka i prawie niewidoczna. Właśnie z tego powodu skupiono się na różnych typach fasad instalowanych na ramach stalowych; umieszczono je na dolno–bocznych częściach kompleksu, aby uwydatnić ich szczególny chrakter. Są to elementy ze wstępnie polakierowanej stali cynkowej, o wymiarach ok. 100 x 80 cm (Caïman® z oferty ArcelorMittal Construction), zamontowane na metalowych ramach o wymiarach ok. 100 m², z profilem na 12 paneli (po sześć na każdym z boków konstrukcji). Podjęto decyzję, iż poszycie będzie nieprzezroczyste, a to z tego powodu iż koniecznym stało się ukrycie części kompleksu tak, by konstrukcja i środowisko naturalne stały się jedną całością.

Metalowe wykończenie kompleksu wykonane zostało z modelowanych paneli z aluminiowej blachy z mikro-otworami w górnej części budynku, polakierowanych lakierem proszkowym oraz prostokątną, kratowaną konstrukcją metaliczną, która owija – ukrywając w ten sposób – cztery zbiorniki ciepłownicze.

Konstrukcja ta została wyposażona w panele fotogalwaniczne umieszczone na jej szczycie. Pozwala to na zwiększenie produkcji energii.

Wykorzystanie stali

Wykorzystanie w tym projekcie tego szczególnego materiału przypominającego drewniane listewki, pozwoliło na zrealizowanie konstrukcji o wyjątkowych cechach estetycznych: budynek wydaje się grać ze światłem, które odbija się od jego elementów. Szczególny wybór form konstrukcji oraz wykorzystanie kolorów pozwoliło na mądre zintegrowanie projektu z okolicą, tak jakby elektrociepłownia poprzez swoje dzienne i nocne przeobrażanie stapiała się z otaczającą ją naturą.

Informacje dodatkowe:

Zleceniodawca: Albapower S.p.A.
Koordynacja oraz zarządca robót: arch. Edoardo Astegiano, arch. Paolo Brosio
Projekt architektoniczny: arch. Edoardo Astegiano, arch. Renzo Conti, arch. Federico Morgando (Studio A.S. Architetti Associati); arch. Daniela Casalino; arch. Paolo Brosio
Projekt i zarządzanie pracami konstrukcyjnymi: inż. Piergiuseppe Volante, inż. Francesco Ravizza (Progest S.r.l.)
Projekt i zarządzanie pracami nad instalacjami elektrycznymi i specjalnymi:  inż. Sergio Berno (E.L. Engineering Services S.r.l.)
Konstrukcje szkieletowe metalowe oraz elewacje: Marzero S.a.s. Konstrukcje metalowe.
Firma budowlana: Zoppoli & Pulcher s.p.a.
Stal: ArcelorMittal

Szczegóły projektu

 • Alba
 • Włochy
 • Architekt:
  Studio AS Associated Architects: E. Astegiano, R. Conti, F. Morgando; Arch. Casalino e Arch. Brosio
 • 2008
 • Klient:
  AlbaPower S.p.A.
 • Biuro inżynieryjne:
  Progest S.r.l.
 • Wykonawca:
  Fasada i wykończenia ślusarskie: Marzero S.a.s. Costruzioni in ferro; Firma budowlana: Zoppoli & Pulcher S.p.A.
 • Zdjęcia:
  ©Laura Cantarella, ©Studio AS, ©Andrea Raffin