Rozwiązania według

Właściwości

Celem ArcelorMittal jest prowadzenie procesu produkcji stali w sposób zrównoważony oraz zminimalizowanie jego wpływu na środowisko. Jako lider w produkcji stali, chcemy,  aby produkcja ta była jak najbardziej zrównoważona na każdym etapie. 95% naszych realizacji przemysłowych posiada certyfikat ISO 14001, jeden z międzynarodowych standardów ISO, stosowany jako norma zarządzania środowiskowego.

  • Nasz produkt Granite® jest certyfikowany jako produkt niezawierający chromu i metali ciężkich.
  • R2P (Ready to Paint) - cienka powłoka gotowa do malowania, produkt walcowany na zimno, jest skutecznym rozwiązaniem w celu zmniejszenia oddziaływania na środowisko zakładów produkcyjnych naszych Klientów, np. producentów drzwi.
  • Izolowane płyty warstwowe posiadają wysoką efektywność energetyczną nawet dla najbardziej wymagającch budynków, takich jak komory chłodnicze dla przemysłu spożywczego czy supermarkety.

"Bezpieczna, zrównoważona stal" jest podstawową wartością ArcelorMittal. Dzięki temu nasze innowacyjne produkty i rozwiązania dla budownictwa stale przyczyniają się do zmniejszania oddziaływania budynków na środowisko przez cały ich cykl życia.

Oddziaływanie na środowisko

W roku 2012 sektor budownictwa w UE-28 generował:

  • 40% całkowitego końcowego zużycia energii
  • 40% emisji CO2
  • 30% zużycia zasobów naturalnych
  • 30% wytwarzanych odpadów
  • 20% zużycia wody.

W wyniku tych danych, Komisja Europejska zaczęła dostosowywać dyrektywę dotyczącą oceny oddziaływania na środowisko - Dyrektywę OOŚ.

Według strony internetowej UE (http://ec.europa.eu/environment/eia/review.htm): Nowo zmieniona dyrektywa w sprawie oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ) nr 2014/52/UE weszła w życie z dniem 15 maja 2014 r. i miała na celu uprościć zasady oceny potencjalnych skutków projektów budowlanych dla środowiska. Państwa członkowskie musiały  zastosować te przepisy najpóźniej od dnia 16 maja 2017 r.

Holistyczna ocena wpływu budownictwa na środowisko jest określona przez normę europejską EN 15978 w ramach programu roboczego CEN TC 350. Uwzględnia ona pełen cykl życia budynku, w tym koniec życia, recykling po rozbiórce i produkcję energii na poziomie obiektu.