Promisol

Płyty warstwowe

Płyta z ukrytym mocowaniem


Płyta z widocznym mocowaniem


Promisol: izolowane płyty ścienne z wypełnieniem poliizocyjanuranem (PIR)

Dane techniczne

Promisol® to płyty warstwowe z rdzeniem PIR (poliizocyjanurowym), w okładzinach z blachy stalowej do zastosowań elewacyjnych. Płyty dostępne są z ukrytym (S) lub widocznym (V) mocowaniem.

System płyt warstwowych Promisol obejmuje:

Płyty ścienne 1003B z widocznym mocowaniem:

  • Rdzeń: PIR (poliizocyjanurowym)
  • Poziomy lub pionowy montaż z rozpiętościami do 8,0m
  • Wyjątkowa łatwość montażu przy jednoczesnym spełnieniu najbardziej wymagających przepisów co do ochrony cieplnej
  • Grubości płyt aż do 120mm z współczynnikiem przenikania ciepła Uc do 0,19W/m².K
  • Szerokość: 1000mm

 

Płyty ścienne 2003BI z ukrytym mocowaniem:

  • Rdzeń: PIR (poliizocyjanurowym)
  • Poziomy lub pionowy montaż z rozpiętościami do 8,0m
  • Wyjątkowa łatwość montażu przy jednoczesnym spełnieniu najbardziej wymagających przepisów co do ochrony cieplnej
  • Grubości płyt aż do 120mm z współczynnikiem przenikania ciepła Uc do 0,19W/m².K   
  • Szerokość: 1000mm

Ognioodporne płyty warstwowe na elewacje

ArcelorMittal oferuje szeroką gamę izolowanych płyt ściennych z wypełnieniem poliizocyjanuranem (PIR). Płyta Promisol® z widocznym lub ukrytym mocowaniem oferuje swobodę projektowania, spełniając jednocześnie wymagania izolacyjności termicznej. Płyta posiada łącznik umożliwiający bardzo szybkie i trwałe mocowanie, które w połączeniu z dobrej jakości uszczelką polietylenową przeciwdziała konwekcji powietrza i dyfuzji pary wodne, spełnieniając wymagania dotyczące szczelności powietrznej budynku.

Skontaktuj się z nami: