Produkty płaskie

Produkty płaskie z oferty „XCarb® recykling i zasoby odnawialne” są wytwarzane w 100% z energii odnawialnej i gwarantują minimalną zawartość stali pochodzącej z recyklingu na poziomie 75%. Oferta ta obejmuje:

 • Kręgi walcowane na gorąco ze śladem węglowy wynoszący zaledwie 532 kg CO2e/t.*
 • Kręgi ocynkowane ogniowo z powłoką Magnelis® - dzięki wyłącznemu zastosowaniu stali walcowanej na gorąco XCarb® RRP w kręgach, ślad węglowy Magnelis® można zmniejszyć do 797 kg CO2e/t.**
 • Stale powlekane organicznie Granite® i Estetic® - produkowane z kręgów stali walcowanej na gorąco XCarb® RRP, zdekarbonizowane stale powlekane organicznie firmy ArcelorMittal posiadają ślad węglowy na poziomie 1030 kg CO2e/t.***
 • Blachy grube (w gatunku S355 i innych) będą dostępne ze śladem węglowym wynoszącym około 1100 kg CO2e/t wyprodukowanej stali. Deklaracja EPD zostanie opublikowana wkrótce.

*W porównaniu do 2230 kg CO2e/t dla konwencjonalnie produkowanych kręgów walcowanych na gorąco.
**W porównaniu do 2570 kg CO2e/t dla konwencjonalnie produkowanych kręgów cynkowanych ogniowo z powłoką Magnelis.
***W porównaniu do 2720 kg CO2e/t dla konwencjonalnie produkowanej stali powlekanej organicznie.

Aktualności i artykuły techniczne

XCarb® recykling i zasoby odnawialne

Stal „XCarb® recykling i zasoby odnawialne” (XCarb® RRP) to oferta stali ArcelorMittal o niskiej emisji dwutlenku węgla, opracowana w celu zmniejszenia śladu węglowego produkcji stali, a tym samym rynku budowlanego. Produkowana jest w elektrycznym piecu łukowym (EAF) przy użyciu w 100% odnawialnej energii elektrycznej i dużej ilości złomu stalowego. Energia elektryczna wykorzystywana w procesie produkcji stali jest niezależnie weryfikowana przez Gwarancję Pochodzenia potwierdzającą, że pochodzi ona ze źródeł odnawialnych, takich jak energia słoneczna i wiatrowa*.

Wszystkie nasze produkty dostępne ze stali „XCarb® recykling i zasoby odnawialne” są (lub wkrótce będą) certyfikowane przez Deklaracje Środowiskowe Produktu (EPD).

*Jest to zapewnione poprzez zakup Certyfikatów Energii Odnawialnej, oferty rynkowej, która poświadcza, że posiadacz jest właścicielem określonej ilości (w megawatogodzinach) energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnego źródła energii.


Produkty długie

ArcelorMittal Europe - Long Products, do produkcji stali „XCarb® recykling i zasoby odnawialne”, wykorzystuje 100% złomu, a 100% energii elektrycznej potrzebnej do produkcji stali pochodzi ze źródeł odnawialnych. W ramach tej oferty dostępne są:

 • Kształtowniki i pręty gorącowalcowane ze śladem węglowym wynoszącym 330 kg CO2e/t gotowego produktu.
 • Grodzice stalowe z oferty EcoSheetpile™ Plus ze śladem węglowym 370 kg CO2e/t gotowych grodzic.
 • Stal zbrojeniowa w prętach i kręgach ze śladem węglowy na poziomie 300 kg CO2e/t gotowego produktu, co jest znacznie poniżej średniego śladu węglowego innych prętów zbrojeniowych dostępnych na rynku.

Panele i profile

ArcelorMittal Construction to producent innowacyjnych rozwiązań budowlanych w zakresie pokryć dachowych i elewacyjnych, stropów oraz lekkich konstrukcji stalowych. W ramach oferty stali „XCarb® recykling i zasoby odnawialne” oferuje teraz:

 • Konstrukcyjne blachy dachowe Hacierco® o dużej rozpiętości są teraz dostępne z redukcją śladu węglowego nawet o 60%
 • Płyty warstwowe Ondatherm® z rdzeniem z poliizocyjanuratu (PIR) o grubości 80 mm charakteryzują się o 45% niższym śladem węglowym niż te same panele wykonane z konwencjonalnej stali

Oczekuje się, że deklaracje EPD dla obu tych produktów zostaną wkrótce opublikowane.

W jaki sposób XCarb® RRP zmniejsza ślad węglowy budynków?

Rozwiązania XCarb®, które są obecnie dostępne dla większości zastosowań budowlanych, takich jak fundamenty, konstrukcje, stropy, elewacje i pokrycia dachowe - oraz potencjalnie wyposażenie i sprzęt - mogą prowadzić do ogólnego zmniejszenia śladu węglowego o 40% na poziomie budynku (biorąc pod uwagę moduły od A do C).

 • Ślad węglowy budynku przemysłowego lub handlowego o powierzchni 1300 m2, dzięki zastosowaniu stali XCarb® RRP do konstrukcji i elewacji, można zmniejszyć o około 40%
 • W przypadku 24-metrowego dwuprzęsłowego budynku logistycznego redukcja śladu węglowego wynosi również około 40%, przy zastosowaniu stali XCarb® RRP w konstrukcji, elewacji i elementach dachu.

Patrząc na gotowe produkty stalowe wykonane ze stali XCarb® RRP dla różnych elementów budynku, redukcja emisji dwutlenku węgla może być następująca:

 • Walcowane kształtowniki stalowe: -60% CO2
 • Stalowe stropy zespolone: -60% CO2
 • Elewacyjne i dachowe płyty warstwowe: -36% CO2
 • Profile formowane na zimno: -64% CO2
 • Profile dachowe: -57% CO2
 • Bramy garażowe: -36% CO2

Pod koniec okresu eksploatacji budynku lub podczas prac renowacyjnych, rozwiązania stalowe XCarb® można również w 100% odzyskać i poddać recyklingowi.