Zintegrowane belki stropowe: SFB, IFB, & CoSFB

KształtownikiDane techniczne

SFB: Zespolona belka stropowa
Płaskownik jest przyspawany do półki dolnej profilu walcowanego na gorąco. Koszty prefabrykacji belek SFB są niższe niż dla belek IFB. Rozwiązanie to jest optymalne dla typowych, niewielkich zastosowań, gdzie konieczna jest szybka dostępność materiału.

IFB: Zintegrowana belka stropowa - Typ A
Dolna półka jest dospawana do pół profilu HE lub IPE. Dla przykładu, górny teownik może być wykonany z IPE 500 lub 600 przeciętego na pół, co daje wysokości belek 250 do 300 milimetrów. Wymiar bp musi być równy co najmniej b+200 mm, aby zapewnić minimalne podparcie 70mm po obu stronach teownika. W rzeczywistości wielkość podparcia musi być dopasowana do wymagań dostawcy płyty.

IFB: Zintegrowana belka stropowa - Typ B
Ucięty profil HE i dospawana górna półka. Ta belka jest odpowiednia dla małych rozpiętości, gdyż maksymalna wysokość środnika uzyskana przez przecięcie HP lub HD 400 na dwie części, wynosi około 200 milimetrów.

CoSFB – Zespolone belki stropowe
System CoSFB został zaprojektowany przez wyeliminowanie standardowych trzpieni zespalających i zastąpienie ich przez pręty zbrojeniowe biegnące w otworach wywierconych w środniku belek. Dzięki tej innowacyjnej i efektywnej metodzie znacznie podwyższona zostaje sztywność układu bez ingerencji w grubość konstrukcji (płyta + belka).

Stalowe belki stropowe

Opracowany i oferowany przez grupę ArcelorMittal system „Slim floor” jest innowacyjnym i ekonomicznym rozwiązaniem, które łączy zalety zespolonych i prefabrykowanych płyt stropowych ze zintegrowanymi dźwigarami stalowymi. Koncepcja systemu polega na rozbudowaniu półki dolnej, na której oparta jest płyta żelbetowa. Pozwala to na całkowite zintegrowanie dźwigara stalowego z płytą żelbetową. Stworzony, aby wyeliminować dźwigary ze strefy podstropowej, system pozwala na swobodną aranżację powierzchni dolnej stropu przy maksymalnej rozpiętości dźwigarów stalowych do 14 metrów.

System niskich belek stropowych pozwala na optymalne wykorzystanie kubatury budynku oraz oferuje liczne zalety:

  • Zredukowanie grubości stropu (grubość stropu dla systemu waha się od 20 do 40cm)
  • Prowadzenie instalacji podstropowych
  • Uwolnienie przestrzeni w kondygnacjach przyziemnych (otwarta przestrzeń i wyeliminowanie słupów)
  • Naturalną odporność ogniowa
  • Lekką konstrukcję, szczególnie w połączeniu ze stropem zespolonym
  • Szybki i prosty montaż
  • Konkurencyjność cenową i małe zużycie materiałowe
  • Zrównoważoną konstrukcję (100% recyklingu i ograniczone koszty transportu)
  • Nagrody i certyfikaty techniczne (rozwiązanie CoSFB zostało nagrodzone przez niemiecki rynek budowlany, co zostało potwierdzone certyfikatem)

Agencje sprzedaży:

Wsparcie techniczne: