Belki ażurowe

Kształtowniki



Dane techniczne

  • Standardy projektowe: Wskazówek dotyczących projektowania belek ażurowych dostarczają Eurokod 3 dla konstrukcji stalowych i Eurokod 4 dla konstrukcji zespolonych. Informacje te obejmują: zalecenia analityczne dotyczące wykorzystania tych produktów w tradycyjnych systemach tj. systemach stropowych czy dachowych,  założenia do stosowania belek ażurowych, przy rozpatrywaniu ich reakcji na potencjalne zdarzenia pożarowe oraz dane dotyczące zastosowania belek ażurowych wykonanych ze stali o wysokiej wytrzymałości S460.
  • Konstrukcja zespolona: Rozwój różnych aspektów zespolenia stali i żelbetu (tj. połączenia, zastosowanie stalowych pokryć dachowych, projektowanie dużych powierzchni bez dylatacji, ognioodporność, komfort użytkowania i trwałość) w znacznym stopniu przyczyniło się do powstania stropowych belek ażurowych ACB® i Angelina®.
  • Narzędzia analityczne: Dla ułatwienia kalkulacji belek ażurowych opracowano dwa programy, a następnie udostępniono je biurom projektowym i architektom: ACB + i ANGELINA. Narzędzia te uwzględniają zasady projektowania zgodne z Eurokodem, jak również wyniki testów w pełnej skali oraz symulacje komputerowe. Dzięki oprogramowaniu ACB + i ANGELINA użytkownicy mogą określić optymalny ciężar konstrukcji na podstawie rozmiaru przekroju, głębokości otworów, ich szerokości i odległości, a także określić skutek, jaki nastąpi w wyniki zmiany gatunku zastosowanej stali. Programy te zostały stworzone, aby pomóc inżynierom i architektom w znalezieniu najbardziej wydajnych i ekonomicznych rozwiązań w zakresie konstrukcji z zastosowaniem belek ażurowych.
  • Produkcja: Zoptymalizowane metody produkcji, w tym wycinanie i gięcie, umożliwiają ekonomiczną produkcję belek ACB® i Angelina®, nawet jeśli są dostosowane do indywidualnych potrzeb projektu. Ponadto, duża wydajność produkcji gwarantuje szybką dostawę gotowych belek. 
  • Techniki prefabrykacji: Belki ażurowe ACB® i Angelina® są wytwarzane ze standardowego kształtownika walcowanego na gorąco. Wymiary określające kształt i układ otworów (tj. a0 - średnica lub wysokość otworu, s - długość krzywej sinusoidalnej i w – długość słupka środnika) są regulowane wymogami wytrzymałości i użytkowalności i finalnie są definiowane przez projektanta.

Nowa generacja belek ażurowych

Belki ażurowe ACB® i Angelina®, z okrągłymi i sinusoidalnymi otworami, łączą funkcjonalność z elastycznością. Stanowiąc alternatywę dla kratownic i legarów, belki ażurowe są smukłymi i lekkimi elementami konstrukcyjnymi, które pozwalają na osiągnięcie dużych rozpiętości, a co za tym idzie projektowanie ogromnych wolnych przestrzeni.

Otwory w środniku umożliwiają instalowanie rur i przewodów mechanicznych, elektrycznych i hydraulicznych w środku belki, co pozwala stosować kompaktowe systemy sufitowe i zmaksymalizować wysokość od podłogi do sufitu. Ponadto, powtarzalność otworów na całej długości belki zapewnia, że ewentualne zmiany w trakcie budowy lub podczas okresu eksploatacji projektu, w modelowaniu MEP*, mogą być łatwo wprowadzone.

Atrakcyjne architektonicznie belki ażurowe ACB® i Angelina® są coraz częściej stosowane, co daje się zauważyć w nowych projektach. Dzięki udoskonaleniom, które zostały wprowadzone w standardach projektowania, narzędziach analitycznych i samej produkcji, jest łatwiej niż kiedykolwiek wcześniej uwzględnić je w projekcie konstrukcji. Mogą być one stosowane zarówno w zespolonych, jak i niezespolonych konstrukcjach.

*Modelowanie MEP: tworzenie układów mechanicznych, elektrycznych i układów rur oraz definiowanie pomieszczeń i stref w modelu budynku

Agencje sprzedaży:

Wsparcie techniczne: