ACB®

Belki ażuroweDane techniczne

Belki ażurowe ACB® wytwarzane są wyłącznie z profili walcowanych na gorąco. Podwójne wycięcia wykonuje się za pomocą palnika gazowego. Powstałe dwa profile teowe są przesuwane względem siebie i ponownie spawane, zwiększając tym samym wysokość gotowej belki.

Poprzez zwiększenie wysokości, uzyskujemy zwiększenie momentu bezwładności bez konieczności podniesienia masy elementu. Dla wybranego profilu bazowego istnieje niezliczona ilość możliwych kombinacji wielkości otwórów oraz ich rozstawu, co jest niezwykle przydatne w przypadku istnienia określonych wymagań projektowych.

Zadanie: Optymalizacja stosunku wysokości/ masa
Zastosowanie: dachy, kładki, przejścia dla pieszych, płatwie o dużej rozpiętości
Stosowane gatunki stali: S235, S275, S355

Zadanie: Optymalizacja stosunku wytrzymałość/masa
Zastosowanie: stropy, parkingi samochodowe, konstrukcje przybrzeżne, słupy
Stosowane gatunki stali: S355, S460, HISTAR®460

Profile podstawowe:
IPE300 - IPE750, HE240 - HE1000, HL920 - HL1100, HD260 - HD400, UB305 - UB1016, UC305 - UC356, W310 - W1100

Lekkie, estetyczne i funkcjonalne

Przejrzysta forma belki ażurowej ACB® w połączeniu z jej wysoką wytrzymałością nie przestaje inspirować architektów i projektantów. Zoptymalizowany stosunek wysokości do masy lub wytrzymałości do masy dostarcza skuteczne rozwiązania odpowiadające potrzebom projektantów.

Nowoczesne konstrukcje wymagają swobodnego prowadzenia instalacji technicznych (ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji itp.) bez ograniczania przestrzeni użytkowej. Rozwiązanie to gwarantuje nienaruszoną przestrzeń o rozpiętości do 18 metrów oraz nieograniczoną swobodę prowadzenia instalacji przez otwory w belkach.

Agencje sprzedaży:

Wsparcie techniczne: