Angelina®

Belki ażurowe

Dane techniczne

Belki Angelina® są wytwarzane wyłącznie z profili walcowanych na gorąco. Podwójne wycięcia wykonuje się pomocą palnika gazowego. Powstałe dwa profile teowe są przesuwane względem siebie i ponownie spawane, zwiększając tym samym wysokość gotowej belki.

Poprzez zwiększenie wysokości, uzyskujemy zwiększenie momentu bezwładności bez konieczności podniesienia masy elementu. Dla wybranego profilu bazowego istnieje niezliczona ilość możliwych kombinacji wielkości otworów oraz ich rozstawu, co jest niezwykle przydatne w przypadku określonych wymagań projektowych.

Zadanie: Optymalizacja stosunku wysokości/masa
Zastosowanie: dachy, kładki, przejścia dla pieszych, płatwie o dużej rozpiętości
Stosowane gatunki stali: S235, S275, S355

Zadanie: Optymalizacja stosunku wytrzymałość/masa
Zastosowanie: stropy, parkingi samochodowe, konstrukcje przybrzeżne, słupy
Stosowane gatunki stali: S355, S460, HISTAR®460

Wytyczne dotyczące projektowania z wykorzystaniem belek ażurowych znajdują się w Eurokodzie 3 dla konstrukcji stalowych i Eurokodzie 4 dla konstrukcji zespolonych. Uwzględniają one zastosowanie belek ażurowych jako belek stropowych lub dachowych, aspekty bezpieczeństwa pożarowego oraz różne gatunki stali (w tym również te o wysokiej wytrzymałości).

Firma ArcelorMittal opracowała narzędzie do wstępnego projektowania ANGELINA, które uwzględnia zasady projektowania według Eurokodu, a także badania w pełnej skali. Użytkownikom pozwala określić optymalną masę ustroju na podstawie rozmiaru przekroju, głębokości, szerokości i odległości otworów, a także ocenić wpływ, jaki na rozwiązanie ma zastosowanie różnych gatunków stali.

Profile podstawowe:
IPE300 – IPE750, HE240 – HE1000, HL920 – HL1100, HD260 – HD400, UB305 – UB1016, UC305 – UC356, W310 – W1100

Estetyczny, funkcjonalny i zrównoważony

Smukły, lekki i elegancki profil Angelina® oferuje nowy wymiar architektoniczny i przyjazny środowisku. Dzięki sinusoidalnym otworom łączy praktyczność z elastycznością, integruje instalacje techniczne i optymalizuje stosunek masy do wysokości lub obciążenia do masy.

Te lekkie elementy konstrukcyjne umożliwiają uzyskanie dużych rozpiętościach, co z kolei pozwala na projektowanie dużych powierzchni wolnych od słupów. Stanowi to ciekawą alternatywę dla kratownic czy legarów. Dzięki skróceniu czasu produkcji i znaczącym oszczędnościom materiałowym, Angelina® spełnia także wymagania ekonomiczne projektów.

Belki ażurowe Angelina®, dzięki swoim licznym zaletom, uwzględnione są w kompleksowej, opartej na nauce koncepcji Steligence® firmy ArcelorMittal. Ułatwi ona powstanie nowych technik budowlanych i nowej generacji wysokowydajnych budynków, tworząc bardziej zrównoważony cykl życia budynków.


Agencje sprzedaży:

Wsparcie techniczne: