Rury ciśnieniowe bezszwowe

Rury

Rury ciśnieniowe bezszwowe

Dane techniczne

Rury ciśnieniowe bezszwowe ArcelorMittal wytwarzane są w procesie obróbki na gorąco, zgodnie z którym pierwszy kęs stali, wykorzystywany jako surowiec, jest podgrzewany w wysokiej temperaturze, aby stal stała się ciągliwa. W tej wysokiej temperaturze kęs przechodzi przez 4 etapy procesu: 1) rozgrzany kęs przechodzi przez walcarkę dziurującą, w którym uzyskuje się zamknięty profil o okrągłym kształcie; 2) gorący zamknięty profil przechodzi przez walcarkę Duo, gdzie osiąga końcową grubość; 3) profil przechodzi przez maszynę szpulową, gdzie powierzchnię pokrywa się laminatem; 4) w ostatnim etapie profil przechodzi przez sekcję do kalibrowania, w której osiąga swój ostateczny kształt i wymiary.

Ostatnie czynności, jak cięcie końcowe, badania nieniszczące NDT, kontrola wzrokowa, obróbka cieplna i wykończenie końcowe, wykonywane są w sekcji wykończeniowym.

Produkty te spełniają wszystkie wymagania normy EN 10216.

Kiedy ciśnienie jest kluczowe

Rury ciśnieniowe bezszwowe ArcelorMittal stanowią najlepszy wybór, gdy ciśnienie wewnętrzne w rurociągu jest wysokie.

Proces produkcyjny tego produktu zapewnia brak naprężeń szczątkowych w przekroju, co jest konieczne przy bardzo wymagających zastosowaniach.

Skontaktuj się z nami: