Profile zamknięte ze szwem

Profile zamknięte konstrukcyjne

Rozwiązania według

Typu obiektu
Profile zamknięte ze szwem

Dane techniczne

Profile zamknięte ze szwem ArcelorMittal można wytwarzać trzema różnymi metodami produkcji:

Gięcie na zimno
Profile zamknięte zimnogięte są wytwarzane poprzez formowanie ciągłe, w temperaturze pokojowej, taśmy stalowej przechodzącej przez sekcję formowania, która stopniowo wygina ją do uzyskania okrągłego kształtu. Ten okrągły profil wchodzi następnie do stanowiska spawalniczego, gdzie krawędzie profilu łączone są jednym podłużnym szwem spawalniczym. Po opuszczeniu stanowiska spawania usuwa się zewnętrzny szew, a ostateczny kształt (okrągły, kwadratowy czy prostokątny) i dokładne wymiary profilu uzyskuje się przez przepuszczenie go przez stację do kalibrowania.

Piła tnąca dzieli następnie profil na standardowe lub niestandardowe długości, zależnie od potrzeb. Szwy spawalnicze są kontrolowane elektromagnetyczną metodą NDT.

Produkty te spełniają wszystkie wymagania normy EN 10219.

Walcowanie na gorąco (redukcja rozciągania)
Profile zamknięte formowane na gorąco są wytwarzane w pierwszej kolejności z profilu formowanego na zimno (profilu macierzystego), poprzez formowanie ciągłe, w temperaturze pokojowej, taśmy stalowej przechodzącej przez linię formującą, która stopniowo wygina taśmę do uzyskania okrągłego kształtu. Ten okrągły profil wchodzi następnie do stanowiska spawalniczego, gdzie krawędzie profilu są łączone jednym podłużnym szwem spawalniczym.

Profil macierzysty przechodzi następnie przez piec przelotowy, gdzie jest ogrzany na całej swojej długości, aby stał się plastyczny. Następnie przepuszcza się go przez kilka zespołów walcowniczych, aby zmniejszyć jego średnicę i grubość, a w konsekwencji osiągnąć ostateczny kształt (okrągły, kwadratowy, prostokątny) i dokładne wymiary.

Produkty te spełniają wszystkie wymagania normy EN 10210.

Wykończenie na gorąco
Profile zamknięte wykończone na gorąco są wytwarzane poprzez formowanie ciągłe, w temperaturze pokojowej, taśmy stalowej przechodzącej przez sekcję formowania, która stopniowo wygina ją do uzyskania okrągłego kształtu. Ten okrągły profil wchodzi następnie do stanowiska spawalniczego, gdzie krawędzie profilu łączone są jednym podłużnym szwem spawalniczym. Po opuszczeniu stanowiska spawania usuwa się zewnętrzny szew, a ostateczny kształt (okrągły, kwadratowy czy prostokątny) i dokładne wymiary profilu uzyskuje się przez przepuszczenie go przez stację do kalibrowania.

Piła tnąca dzieli następnie profil na standardowe lub niestandardowe długości, zależnie od potrzeb. Po przycięciu, uzyskany profil w jego ostatecznym kształcie ogrzewa się w piecu, w celu uwolnienia wszelkich wewnętrznych naprężeń szczątkowych.

Produkty te spełniają wszystkie wymagania normy EN 10210.

Lekkość, wszechstronność i estetyka

Profile zamknięte ze szwem ArcelorMittal są optymalnym rozwiązaniem konstrukcyjnym dla słupów (elementy poddawane ściskaniu), płatwi (elementy poddawane zginaniu dwuosiowemu) oraz jako część dźwigarów kratowych (co prowadzi do ekonomicznych rozwiązań dla rozpiętości od 20 m).

Bogata oferta ArcelorMittal profili zamknięte zimnogiętych, walcowanych na gorąco i wykończonych na gorąco, dostępnych w różnych gatunkach stali, zapewnia projektantom idealne rozwiązanie na każdą potrzebę konstrukcyjną.

Skontaktuj się z nami: