Rury ciśnieniowe ze szwem

Rury

Rury ciśnieniowe ze szwem

Dane techniczne

Rury ciśnieniowe ze szwem ArcelorMittal można wytwarzać trzema różnymi metodami produkcji:

Formowanie na zimno
Rury gazowe ze szwem formowane na zimno wytwarzane są poprzez formowanie ciągłe, w temperaturze pokojowej, taśmy stalowej przechodzącej przez sekcję formowania, która stopniowo wygina ją do uzyskania okrągłego kształtu. Okrągła tuleja wchodzi następnie do stanowiska spawalniczego, gdzie jej krawędzie łączone są jednym podłużnym szwem spawalniczym. Po opuszczeniu stanowiska spawania usuwa się zewnętrzny szew, a ostateczny kształt (okrągły, kwadratowy czy prostokątny) i dokładne wymiary rury uzyskuje się przez przepuszczenie jej przez stację do kalibrowania.

Piła tnąca dzieli następnie rurę na standardowe lub niestandardowe długości, zależnie od potrzeb. Szwy spawalnicze są kontrolowane elektromagnetyczną metodą NDT.

Produkty te spełniają wszystkie wymagania normy EN 10217.

Walcowanie na gorąco (redukcja rozciągania)
Rury gazowe ze szwem formowane na gorąco wytwarzane są w pierwszej kolejności z rury formowanej na zimno (rury macierzystej), poprzez formowanie ciągłe, w temperaturze pokojowej, taśmy stalowej przechodzącej przez linię formującą, która stopniowo wygina taśmę do uzyskania okrągłego kształtu. Okrógła tuleja wchodzi następnie do stanowiska spawalniczego, gdzie jej krawędzie łączone są jednym podłużnym szwem spawalniczym.

Rura macierzysta przechodzi następnie przez piec przelotowy, gdzie jest ogrzana na całej swojej długości, aby stała się plastyczna. Następnie przepuszcza się ją przez kilka zespołów walcowniczych, aby zmniejszyć jej średnicę i grubość, a w konsekwencji osiągnąć ostateczny kształt (okrągły, kwadratowy, prostokątny) i dokładne wymiary.

Produkty te spełniają wszystkie wymagania normy EN 10217.

Wykończenie na gorąco
Rury gazowe ze szwem wykończone na gorąco wytwarzane są w pierwszej kolejności z rury formowanej na zimno (rury macierzystej), poprzez formowanie ciągłe, w temperaturze pokojowej, taśmy stalowej przechodzącej przez linię formującą, która stopniowo wygina taśmę do uzyskania okrągłego kształtu. Okrógła tuleja wchodzi następnie do stanowiska spawalniczego, gdzie jej krawędzie łączone są jednym podłużnym szwem spawalniczym.

Piła tnąca dzieli następnie rurę na standardowe lub niestandardowe długości, zależnie od potrzeb. Po przycięciu, uzyskaną rurę w jej ostatecznym kształcie ogrzewa się w piecu, w celu uwolnienia wszelkich wewnętrznych naprężeń szczątkowych.

Wysokiej jakości rury do wielu zastosowań

Rury ciśnieniowe ze szwem ArcelorMittal stanowią optymalne rozwiązanie dla większości instalacji ciśnieniowych i/lub urządzeń.

Kompleksowa kontrola jakości szwów spawalniczych rur gwarantuje ich właściwości pod ciśnieniem, co czyni je doskonałą alternatywą dla rur bezszwowych, gdy ciśnienie wewnętrzne nie jest nadmierne.

Skontaktuj się z nami: