Most rowerowy Hovenring: grube blachy ArcelorMittal przyczyniają się do bezpieczeństwa cyklistów

Ten znajdujący się w Holandii, zawieszony w górze most dla ruchu rowerowego umożliwia cyklistom bezpieczne pokonanie skrzyżowania dróg o dużym natężeniu ruchu. Ta niezwykła konstrukcja – Hovenring, okrągły most wiszący z umieszczonym centralnie, monumentalnym pylonem podtrzymującym całą budowlę, unosi się nad skrzyżowaniem niczym dysk. Firma ArcelorMittal dostarczyła stal na potrzeby tego innowacyjnego projektu.

Szczegółowe informacje

Latający spodek nad ruchliwym skrzyżowaniem

Hovenring, okrągły most wiszący dla rowerzystów stanowi portal wejściowy do holenderskich miast Eindhoven oraz Veldhoven i prezentuje innowacyjne podejście do kwestii rosnącego natężenia ruchu na skrzyżowaniu tras Heerbaan/Meerenakkerweg.

Ze względu na rozwój pobliskich inwestycji mieszkaniowych konieczne okazało się przebudowanie istniejącego wcześniej skrzyżowania jednopoziomowego. W związku z tym, iż przejście podziemne dla rowerzystów, jak i jednopoziomowe skrzyżowanie w formie ronda, nie zyskały przychylności w Radzie Miasta Eindhoven, holenderski specjalista w dziedzinie konstrukcji mostów – ipv Delft, zaproponował okrągły most podwieszany, mający zapewnić bezpieczny przejazd dla cyklistów, bez wywierania negatywnego wpływu na ruch samochodowy poniżej.

Jednym z głównych wyzwań było zintegrowanie tworzonego projektu z istniejącą infrastrukturą oraz sąsiadującymi budynkami, które wyznaczały granice stopnia nachylenia podjazdów prowadzących na poziom docelowy konstrukcji podwieszanego ronda. Ze względu na te ograniczenia, poziom gruntu skrzyżowania pod mostem został obniżony o 1,5 m, dzięki czemu możliwe było otrzymanie kąta najazdu zapewniającego komfort zarówno rowerzystom, jak i pieszym.

Projekt zakłada stworzenie lekkiego, okrągłego mostu oraz ustawionego centralnie, monumentalnego pylona. Koncepcja ta nastręczała szereg wyzwań technicznych, zarówno w fazie prac projektowych, jak i podczas realizacji. Poza innymi trudnościami dla tego projektu, niemożliwym okazało się standardowe zamocowanie lin nośnych do pylona, co skutkowałoby powstaniem nieestetycznej plątaniny lin na jego szczycie. W celu rozwiązania tego zagadnienia opracowane zostało specjalne rozwiązanie, wykorzystane również dla wsporników w kształcie litery M, znajdujących się w pobliżu przęseł doprowadzających.

Stal ArcelorMittal w konstrukcji mostu Hovenring

Projekt składa się z pylona o wysokości 70 m, 24 stalowych lin oraz okrągłego mostu. Do wykonania całości zużyto około 1 000 ton stali. Liny stalowe przyczepione są do wewnętrznej krawędzi mostu, dokładnie w miejscu połączenia mostu z okrągłą, betonową przeciwwagą. Takie rozwiązanie zapobiega powstawaniu naprężeń wewnątrz mostu o średnicy 72 m.

W celu zapewnienia stabilności zastosowano betonowe wstawki we fragmentach mostu, jak również wprowadzono kluczowe podpory w kształcie litery M, znajdujące się obok połączenia z przęsłami doprowadzającymi.

Krótko po zainstalowaniu pylona w miejscu docelowym liny zaczęły wpadać w widoczne wibracje. Wibracje takie, powodowane wiatrem, są niemalże niemożliwe do przewidzenia. Po wykonaniu szczegółowych analiz przez ekspertów w dziedzinie konstrukcji, wprowadzono dwa rodzaje elementów tłumiących (nisko- i wysokoczęstotliwościowych), które zamontowano na linach, co rozwiązało temat drgań.

Stal ArcelorMittal
100% stali wykorzystanej podczas realizacji tego innowacyjnego projektu zostało dostarczone przez ArcelorMittal. Płyty stalowe zostały wyprodukowane w zakładach produkcyjnych w Gijón, w Hiszpanii.

Kluczowe podświetlenie

Wygląd mostu Hovenring jest iście spektakularny, również w nocy. Podświetlony pylon oraz system funkcyjnego podświetlenia LED zintegrowanego z poręczami mostu zmienia go w pierścień światła, zapewniając oświetlenie na poziomie umożliwiającym rozpoznawanie twarzy użytkowników mostu. Skrzyżowanie dróg przebiegających pod mostem zostało doświetlone przez lampy zainstalowane na strukturze linowej pomiędzy pylonem a mostem, jak również na powierzchni okręgu wewnętrznego mostu.

Szczegóły projektu

 • Eindhoven
 • Holandia
 • Biuro inżynieryjne:
  ipv Delft
 • 2013
 • Klient:
  Einhoven City Council
 • Wykonawca konstrukcji stalowych:
  Victor Byuck Steel Construction
 • Zdjęcia:
  ©ipv Delft: Henk Snaterse & Helibeeld.nl