Blachy grube

Produkty płaskieDane techniczne

 • Wymiary: grubość do 150 mm, długość do 3300 mm
 • Ciężar blachy do 18-19 ton
 • Płyty o grubości 365 mm
 • Dostępne gatunki stali od S235 do S460, zgodnie ze standardami europejskimi
 • Rónież dostępne gatunki stali zgodne z ASTM lub ASME
 • Inne opcje na żądanie: dostosowanie składu chemicznego w celu poprawy CEV, testy udarności poprzecznej, podwyższone własności plastyczne w kierunku prostopadłym do powierzchni wyrobu, zgodnie z EN 10164 (test Z) i badania ultradźwiękowe.

Szeroka gama gatunków stali węglowych i trudnordzewiejących

ArcelorMittal Europe Flat Products jest europejskim liderem w produkcji blach grubych (blach quarto) i posiada jedną z najobszerniejszych ofert w zakresie:

 • dostępności różnych gatunków stali, obejmującej prawie cały wachlarz zastosowań w budownictwie, inżynierii lądowej oraz energetyce
 • wymiarów i wagi
 • zasięgu geograficznego (dzięki Hucie w Gijon w Hiszpanii)

Asortyment huty obejmuje:

 • Stal konstrukcyjną
 • Stal o wysokiej granicy plastyczności do formowania na zimno - stal termomechaniczna
 • Stal o wysokiej granicy plastyczności do formowania na zimno - stal walcowana normalizująco
 • Stal o podwyższonej odporności na korozję atmosferyczną - Indaten®
 • Spawalną drobnoziarnistą stal strukturalną – stal walcowana termomechanicznie
 • Spawalną stal konstrukcyjną drobnoziarnistą - stal walcowana normalizująco
 • Spawalną stal konstrukcyjną do budowy konstrukcji przybrzeżnych
 • Stal do budowy statków
 • Stal do produkcji rur
 • Stal do produkcji zbiorników ciśnieniowych i kotłów.


Od 1 lipca 2013 r. rozporządzenie w sprawie wyrobów budowlanych (rozporządzenie (UE) nr 305/2011 - CPR) wymagało umieszczenia oznakowania CE na wszystkich produktach dostarczanych zgodnie ze zharmonizowaną normą (np. EN 10025 dla stali konstrukcyjnej). To oznakowanie gwarantuje właściwości opisane w deklaracji właściwości użytkowych przedstawionej przez producenta dla zastosowań zdefiniowanych w normie.


Rozwiązania według

Typu obiektów

Skontaktuj się z nami: