Gatunki stali konstrukcyjnej

Kształtowniki

Gatunki stali konstrukcyjnej

Dane techniczne

Stale konstrukcyjne niestopowe zgodnie z normą europejską:

 • S235JR, S235J0, S235J2*
 • S275JR, S275J0, S275J2*
 • S355JR, S355J0, S355J2, S355K2
 • S450J0

Stale drobnoziarniste konstrukcyjne spawalne według norm europejskich:

 • S275M*
 • S355M, S355ML
 • S420M, S420ML
 • S460M, S460ML

Gatunki stali zgodne normami amerykańskimi:

 • A36-14 Gatunek 36*
 • A572-15 Gatunki 42*, 50, 55*, 60*, 65*
 • A588-15 Gatunek B*
 • A709-13 Gatunki 36*, 50, 50S
 • A913-15 Gatunki 50, 65, 70, A992-11(15) Gatunek 50

Gatunki stali zgodne z normami rosyjskimi:

 • GOST 535-2005 St3ps* kat 5
 • GOST 19281-2014 09G2S*

Gatunki stali zgodne z normami japońskimi:

 • JIS G 3106-2015 SM 400 A*, SM 400 B*, SM 400 C*; SM 490 YA* SM 490 YB*
 • JIS G 3101-2015 SS 400*, S 490*


* dostępne po uzgodnieniu

Inne gatunki są dostępne na życzenie.

Szeroka oferta i najwyższa jakość

Własności mechaniczne profili ArcelorMittal są doskonalone dzięki precyzyjnej kontroli temperatury w trakcie procesu walcowania. 

Gatunki stali, produkowane w procesie walcowania termomechanicznego (gatunki M), odznaczają się lepszą udarnością, na co wpływa niska wartość równoważnika węglowego oraz zwarta mikrostruktura w porównaniu z gatunkami poddanymi walcowaniu normalizującemu. W odniesieniu do procesu produkcji, stale walcowane termomechanicznie maja dobre własności w procesie formowania na zimno. Podobnie do typowych stali konstrukcyjnych mogą być prostowane przez podgrzewanie, przy zachowaniu reżimów temperaturowych. Uwalnianie naprężeń walcowniczych w trakcie prefabrykacji na ciepło musi być prowadzone w oparciu o standardowe wytyczne w tym zakresie. Formowanie na ciepło, które jest rzadko stosowane dla profili walcowanych na gorąco, powinno być prowadzone w oparciu o wytyczne normy EN 10025:2004.

Stale są dostarczane z typową zawartością krzemu na poziomie 0,14% do 0,25% oraz są przeznaczone do cynkowania zanurzeniowego.

Z uwagi na zawartość fosforu poniżej 0,035%, poziom krzemu nie wpływa na docelową grubość powłoki ochronnej.