Most zespolony w Wirkowicach: Pierwszy obiekt mostowy w Europie ze stali samopatynującej Arcorox® 460

Obiekt mostowy, w miejscowości Wirkowice w województwie lubelskim na rzece Wieprz, jest pierwszym w Europie obiektem mostowym, który zrealizowano ze stali samopatynującej S460J2W. Został wykonany w ramach zadania inwestycyjnego p.n. „Przebudowa mostu drogowego na rzece Wieprz w ciągu drogi powiatowej nr 3143L”. Wykonawca prac - firma Mosty Zamość z Sitańca - oddał inwestycję na początku października 2020 roku. Stało się to znacznie przed planowanym terminem, aby jak najszybciej umożliwić okolicznym mieszkańcom korzystanie z nowej przeprawy.

Szczegółowe informacje

Założenia projektowe

Obiekt mostowy został pierwotnie zaprojektowany jako ustrój ciągły, 3-przęsłowy o konstrukcji zespolonej stalowo-betonowej z betonową płytą współpracującą. Ustrój nośny stanowiły 4 dźwigary główne, walcowane HL 1000 A w gatunku S355J2+M oraz poprzecznice stalowe również z dźwigarów HL 1000A w gatunku S355J2+M. Płyta betonowa współpracuje z ustrojem nośnym za pomocą sworzni stalowych.

Podstawowe parametry obiektu:

 • Klasa drogi na obiekcie Z
 • Klasa obciążenia obiektu B wg PN-85/S 10030
 • Rozpiętości teoretyczne przęseł: 20,75m + 18,00m + 17,75m
 • Szerokość całkowita obiektu: 11,20m
 • Kąt skosu z przeszkodą: 90 stopni

Optymalizacja konstrukcji

W ramach optymalizacji rozwiązań projektowych zaproponowano ustrój stalowy zespolony z wykorzystaniem profili walcowanych w nowej odmianie stali S460J2W+M wg PN-EN 10025-5:2019. Zastosowano profile HEA 900, co pozwoliło na obniżenie tonażu oraz zwiększenie światła poziomego pod obiektem. Odmiana stali S460J2W dedykowana dla profili walcowanych na gorąco, posiada wewnętrzną nazwę Arcorox® 460. Stal ta odznacza się wysoką granicą plastyczności na poziomie 460MPa oraz charakterystyczną dla stali wg PN-EN 10025:5 podwyższoną odpornością na korozję atmosferyczną.

Zoptymalizowany został również ustrój nośny w zakresie pracy poprzecznej – spawane stalowe poprzecznice podporowe oraz przęsłowe zostały zastąpione przez betonowe poprzecznice tylko na podporach skrajnych i filarach pośrednich, bez konieczności stosowania poprzecznic przęsłowych. Schemat ustroju jest zgodny z wytycznymi Ministerstwa Infrastruktury - bazuje na założeniach Katalogu Typowych Konstrukcji Drogowych Obiektów Mostowych i Przepustów (zeszyt Z.5).

Kolejne realizacje

Obecnie w realizacji jest kolejny obiekt w technologii belek walcowanych w stali samopatynującej Arcorox® 460, w ramach zadania inwestycyjnego p.n. „Przebudowa obiektu mostowego przez rzekę Giełczew w ciągu drogi powiatowej nr 2118 L Biskupice – Fajsławice wraz z dojazdami w m. Biskupice gm. Trawniki”. Inwestycja zostanie zrealizowana na początku 2021 roku.

Szczegóły projektu

 • Wirkowice
 • Polska
 • 2020
 • Biuro inżynieryjne:
  FASYS Mosty Wrocław Sp. z o.o.
 • Generalny Wykonawca:
  MOSTY Zamość; Tomasz Czyż
 • Inwestor:
  Zarząd Dróg Powiatowych w Krasnymstawie
 • Tekst:
  Wojciech Ochojski ArcelorMittal Steligence®; Constructalia
 • Zdjęcia:
  © ArcelorMittal Europe