Rozwiązania według

Typu obiektów

Inne rozwiązania ArcelorMittal dla parkingów podziemnych to:

 • konstrukcyjne kształtowniki stalowe i blachy grube, dostępne w szerokiej gamie gatunków stali i wymiarów
 • zespolone rozwiązania stropowe, takie jak Cofraplus®
 • pręty zbrojeniowe do zbrojenia betonu
 • stal emaliowana do elewacyjnych paneli dekoracyjnych i znaków informacyjnych
 • stal powlekana metalicznie do urządzeń, takich jak korytka kablowe lub kanały wentylacyjne


Ponadto zespoły doradców technicznych ArcelorMittal są do Państwa dyspozycji, oferując wsparcie w wszystkich projektach parkingów podziemnych.

Parkingi podziemne

Stabilność konstrukcji, zdolność oporowa na parcie gruntu i bezpieczeństwo przeciwpożarowe to kluczowe wymagania, jakie stają przed produktami i rozwiązaniami stosowanymi w podziemnych parkingach samochodowych. Produkty te muszą również spełniać wymogi kryteriów projektowych w zakresie efektywności kosztowej i optymalizacji przestrzeni.


Sposób, w jaki obszary zabudowane funkcjonują, tworząc ściśle zurbanizowane przestrzenie miejskie, jest częstym problemem powodującym znaczący wzrost natężenia ruchu. Jest to zagadnienie, z którym musimy radzić sobie każdego dnia. Przy obecnych tendencjach zmniejszania natężenia ruchu i tworzenia stref pieszych w centrach miast, zapotrzebowanie na nowe miejsca parkingowe stale rośnie.

Wszędzie tam, gdzie dostępna przestrzeń jest ograniczona, podziemne parkingi są idealnym rozwiązaniem problemu parkowania.

Grodzice stalowe ArcelorMittal

W przypadku konstrukcji parkingów podziemnych, ściany oporowe wykonane ze stalowych grodzic stanowią ekonomiczną, opłacalną i estetyczną alternatywę dla betonu zbrojonego. Wynika to z faktu, że:

 • służą one jako ściana oporowa podczas fazy wykopu, aby wspierać poziomy nacisk gruntu
 • zapewniają wodoszczelność
 • tworzą stałą, zewnętrzną ścianę konstrukcyjną
 • przenoszą pionowe obciążenia na grunt
 • są zgodne z przepisami bezpieczeństwa pożarowego

Grodzice stalowe, tworząc stałą ściankę szczelną, wykluczają tym samym konieczność stosowania oporowych ścianek tymczasowych, a co za tym idzie:

 • maksymalizują dostępną przestrzeń – co stanowi kluczową kwestię, szczególnie w obszarach miejskich
 • skracają czas budowy
 • zmniejszą całkowity koszt budynku.