Profile o prostych środnikach

Grodzice

Profile o prostych środnikach

Dane techniczne

Ze względu na fakt, że konstrukcje z grodzic o prostych środnikach (inaczej zwanych grodziacami płaskimi) zachowują stateczność dzięki swojemu kształtowi, a nie dzięki zagłębieniu ich w grunt, znajdują one zastosowanie w sytuacjach, gdy płytko zalegają warstwy skał, płytko zalegają warstwy wód artezyjskich lub gdy nie można wykonać kotwienia. Ze względu na taki charakter pracy tych konstrukcji, najważniejszym parametrem charakteryzującym płaską grodzicę jest jej wytrzymałość na rozciąganie. Wytrzymałość ta jest funkcją gatunku stali i grubości ścianki profilu.

Grodzice mogą być także dostarczone jako sparowane ze sobą z zaciśniętymi zamkami. Istnieje także możliwość otworowanie grodzic, malowania, wykonywania elementów narożnych i pali skrzynkowych.

Grodzie komorowe z grodzicami stalowymi AS 500

Doskonałe rozwiązanie w trudnych warunkach kotwienia

Z grodzic o płaskich środnikach wykonuje się cylindryczne grawitacyjne konstrukcje, które są samostateczne po wypełnieniu ich gruntem.

Grodzice o prostych środnikach są doskonałym rozwiązaniem dla projektów, w których warstwy skał znajdują się blisko poziomu gruntu, gdzie głębokość wykopu jest bardzo ważna lub gdzie kotwienie byłoby trudne, a nawet niemożliwe.

Konstrukcje te są również wykorzystywane jako obudowy bardzo głębokich wykopów. Wykonuje się z nich także bardzo głębokie nabrzeża.

Skontaktuj się z nami: