Profile Z

Grodzice

Nowe profile AZ-800 firmy ArcelorMittal: zalety techniczne

Profile Z

Dane techniczne

Wśród podstawowych cech grodzic typu Z są: ciągła forma środnika oraz rozmieszczenie zamków symetryczne po każdej ze stron osi obojętnej. Oba czynniki mają niezwykle pozytywny wpływ na wartość wskaźnika wytrzymałości na zginanie.


Aktualności

Konkurencyjna jakość

Grodzice AZ, o szerokościach 630 i 670 mm, były pierwszymi profilami typu Z posiadającymi walcowane na gorąco zamki Larssena, co było i do dziś stanowi ogromne wyzwanie dla każdego producenta stali.

Dodatkowo, niezrównana szerokość otwiera nowe możliwości dla grodzic typu Z: z uwagi na korzystny stosunek (wskaźnik na zginanie / ciężar) stały się bardziej opłacalnym rozwiązaniem niż zwykle profile typu U.

Seria AZ, o niezwykłych właściwościach i dowiedzionej jakości zamków Larssena, posiada następujące zalety:

  • niezwykle korzystny stosunek wartości wskaźnika wytrzymałości do ciężaru
  • zwiększony moment bezwładności przy jednoczesnym zmniejszeniu ugięć
  • duża szerokość pozwalająca na sprawny montaż ścianek
  • wysoka odporność korozyjna, grubość stali największa w miejscach krytycznych.

Skontaktuj się z nami: